เจาะลึกโอกาสการค้ายุคดิจิทัลในตลาดต่างประเทศ (The Series)

UploadImage
เจาะลึกโอกาสการค้ายุคดิจิทัลในตลาดต่างประเทศ (The Series)
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ
"CLMV+จีน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย และโอกาสทางการค้า"
อัพเดทประเด็นร้อนกระทบธุรกิจในตลาด CLMV+จีน
ส่งตรงถึงไทย โดยผู้มีประสบการณ์ตรง
โดย คุณณัฐ วิมลจันทร์
กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ นครคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เวลา :  13.30-16.30 น.
ผ่าน  :  Application ZOOM