ปฐมนิเทศออนไลน์ สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของ DEKSPU64

UploadImage

ถึงเวลา “แปลงกาย” สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของ DEKSPU64
งาน ปฐมนิเทศออนไลน์ สนุกสนาน สร้างสรรค์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
วันแปลงกาย @ SPU 21.08.2021
TRANSFORMATION DAY ONLINE ORIENTATION 
#วันแปลงกาย #OnlineOrientation #SPU #DynamicUniversity
#FreshySPU64 #DEKSPU