บรรยายพิเศษ Idol Talk Online By Baby Mojiko

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ Idol Talk Online ในหัวข้อ
"ซุป'ตาร์ยูทูบเบอร์ไทย กับ การสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้ปัง !!"
โดยวิทยากร "ฺBaby Mojiko" คุณธันยา เลิศสินธนาวานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเอททรี จำกัด 

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. 
Zoom Online