เปิดประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระดับบัณฑิตศึกษา ม.ศรีปทุม บางเขน

UploadImage

เปิดให้ประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
 
สามารถประเมินได้
ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2563
เข้าระบบ SCMS ที่ http://scms.spu.ac.th
 
หากพบปัญหาติดต่อได้ที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
โทร. 02 579 1111 ต่อ 1182
E-mail: tlc@spu.ac.th
Facebook FanPage: TLC SPU
Line: @ghc5032o

CALENDAR