แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา รุ่นที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2561 (วิทยาเขตบางเขน)

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษา "ระดับปริญญาตรี" แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561 
  + 15 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2562 
คลิกที่นี่เพื่อแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาฯ
 
+ พิธีฝึกซ้อม 20 ธ.ค. 2562
+ พิธีประสาทปริญญา 21 - 22 ธ.ค.2562


***********
สอบถามเพิ่มเติมโทร 
02 579 1111 
สำนักงานทะเบียน 1362,1364
สำนักงานประชาสัมพันธ์ 1184,1002 

CALENDAR