SPU หารือ โรงเรียนสอนอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม จังหวัดชลบุรี

UploadImage
 

SPU  หารือ โรงเรียนสอนอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม จังหวัดชลบุรี

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม
นำทีมงานสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ เข้าหารือเพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ
พร้อมทาบทามผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม มาร่วมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กับ โรงเรียนสอนอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม จังชลบุรี

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SPU #48ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม