เด็กอินเตอร์ SPU เยี่ยมภัตตาคารสเปน เรียนรู้เรื่องไวน์

UploadImage
 

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม สาขาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (IHM) เรียนรู้เรื่องไวน์ ณ ร้าน   El Tapeo ร้านอาหารสเปนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ 

นักศึกษาได้เรียนรู้การคัดเลือกไวน์ ชนิดของไวน์และองุ่น การให้บริการไวน์ รวมถึงประสบการณ์การชิมไวน์

#วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม #การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ 
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#เรียนอินเตอร์ #หลักสูตรอินเตอร์