ม.ศรีปทุม จับมือ โรงแรม The Zign ปูทางส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นศ.สหกิจศึกษา ว.การท่องเที่ยวฯ SPU สู่ความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ

UploadImage
 

UploadImage

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ บริษัท อัญชลีวัน จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความรู้ ความสามารถและเสริมสร้างทักษะในการปฎิบัติงานจริง ให้กับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาSPU สู่ความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันและเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Thailand 4.0 


UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับคุณนวลจันทร์ สุขสว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ โรงแรมเดอะซายน์ แอนด์ วิลล่า  ซึ่งเป็นโรงแรมในเครือของ บริษัท อัญชลีวัน จำกัด  ณ ห้อง Boardroom ชั้น 14 อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) โดยมี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับบริษัท อัญชลีวัน จำกัด ในครั้งนี้ ก็ด้วยเจตนารมย์ร่วมกันเพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการSPU มีความรู้ ความสามารถและมีมาตรฐานด้านธุรกิจการให้บริการแบบครบวงจร อันเป็นการตอบสนองต่องความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Thailand 4.0 ของประเทศไทยด้วย  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังตกลงที่จะส่งนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการเข้าฝึกปฎิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาในงานด้านอุตสาหกรรมบริการกับทางสถานประกอบการของบริษัทฯ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการฝึกปฎิบัติงานจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก

UploadImage

ทั้งนี้โรงแรม The Zign เป็นโรงแรม Luxury Hotel ระดับ 5 ดาว ในเขตเมืองพัทยา มีทำเลที่ได้เปรียบอยู่ริมหาดและอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับทุก ๆ สิ่งที่พัทยามีไว้ให้คุณสัมผัส โดยมีวิลล่าหรูที่ได้รับการตกแต่งอย่างพิถีพิถันไว้บริการนักท่องเที่ยว มีสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมยังรวมถึงภัตตาคาร Moods ซึ่งบริการอาหารนานาชาติและอาหารเอเชียที่หลากหลาย ศูนย์ธุรกิจ (business center) ที่พร้อมสรรพด้วยอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่และเคาน์เตอร์บริการนำเที่ยว โรงแรม เดอะ ซายน์เป็นสถานที่พักผ่อนที่สมบูรณ์แบบสำหรับทั้งครอบครัวและนักธุรกิจที่ให้ความสมดุลระหว่างการผ่อนคลายและการนันทนาการที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว ณ เมืองพัทยาอีกด้วย
 
UploadImage

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1267   โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 1247
อีเมล์ : saifon.kl@spu.ac.th  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/tourism/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/SPUTourismandHospitality/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/watch?v=WqTq88_XcUI
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการม.ศรีปทุม #สหกิจศึกษา