นักศึกษาสาขาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บินลัดฟ้า! เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ มุ่งสู่โอซาก้า ญี่ปุ่น

UploadImage
 

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ และผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมมอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดี พร้อมให้คำแนะนำ แก่ นาย วิรุฬห์ ไพรีรณ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “Japanese-Language Program for Overseas Partner University Students 2017” ที่ The Japan foundation Japanese-Language lnstitute, Kansai ณ เมือง Osaka ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อเปิดโลกทัศน์พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริง ณ ห้อง 11-1203 อาคาร11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560