ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เสวนาเรื่อง "Update ภาษียุค 4.0"

UploadImage
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เสวนาเรื่อง "Update ภาษียุค 4.0"
ปิดรับสมัครวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560


 ไฟล์แนบ

สอบถามเพื่อเติม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2374-2375


***หมายเหตุ : โปรดหลีกเลี่ยงรถยนต์ส่วนตัว เพราะท่านจะไม่ได้รับความสะดวกพื้นที่จอดรถ