SPU เปิดรับสมัคร #TCAS64 รอบ 2 แล้ววันนี้ – 2 พ.ค.64 รับทุน 20,000 บาท*

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เปิดรับสมัคร #TCAS64 รอบ 2 แล้ว
วันนี้ – 2 พ.ค. 64
รับทุน SPU TCAS 20,000 บาท*
(รอบโควตา)
คลิก : www.spu.ac.th/page/TCAS64
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)
เวลา 09.00 – 17.00 น.
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
หรือ 0614205641-4

UploadImage