SPU เปิดประสบการณ์เรียนรู้ Entertainment กับ “พรพรรณ” CEO ด้านธุรกิจพาณิชย์ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการบรรยายสุดพิเศษ ในหัวข้อ “Edutainmerce” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับบทเรียนจากธุรกิจ Entertainment สู่ ธุรกิจ Commerce ของ RS ที่ได้รับการยกย่องเป็นกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจและเทคโนโลยี จากการเอาชนะ Technology Disruption มาตลอด 40 ปี พร้อมการเรียนรู้เทคนิคการปรับตัวและปรับการทำงาน การติดอาวุธและการเตรียมความพร้อมก่อนหางานให้แก่นักศึกษาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับฟัง โดยมี ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายพิเศษ ณ ห้องออดิทรอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage