วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ “ตัวจริง” ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ฝึกฝนอย่างมืออาชีพ กับ 3 สาขาสุดคูล ที่ให้นักศึกษาเลือกเน้นตามความสนใจ ถ้าชอบเหินฟ้าอยากติดปีกต้อง สาขาวิชาธุรกิจการบิน รักงานบริการอยากเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ต้อง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์ หรืออยากจัดทริปสุดสนุกไม่เหมือนใคร อีกทั้งรับรายได้สูง ก็เลือกสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ มายืนหนึ่งกับเรา ได้เลย !!! ปัจจุบันวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการเปิดทำการเรียนการสอน ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ...

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม MOU บริษัท ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งพัฒนานักศึกษาสู่การเป็น "เจ้าของสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ...

10 เหตุผล DEK AFX Freshy 67 ...

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเอาใจเฟรช...

รู้จัก 7 เครื่องมือ AI สุดล้ำ ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาสู่ยุคดิจิทัล ...

ม.ศรีปทุม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ...

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

นิเทศศาสตร์ SPU สุดปัง! พาเฟรชชี่ ...

ดร.สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หรือ "ครูโอม" หัวหน้าสาขาสื่อสารการแสดง ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

ธุรกิจการบิน

 

 
 

เ ป็ น แ อ ร์ ?
ไ ม่ ย า ก . . .

ที่ S P U  A i r l i n e !
     แลนดิ้งสู่ SPU Airline สายการบินที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากห้องปฏิบัติการจริง! พร้อมปูเส้นทางสู่แอร์โฮสเตสและแอร์กราวน์ให้นักศึกษา! ปั้นน้องๆ ให้มีคุณสมบัติตรงใจตลาดแรงงานธุรกิจการบิน จบไปมีงานทำแน่นอน! ด้วยหลักสูตรสุดทันสมัย ในห้องปฏิบัติการณ์ที่จำลองตั้งแต่หน้าสนามบินจนถึงในเครื่องบินมาให้ฝึกฝน ถ่ายทอดความรู้เน้นๆ จากผู้มีประสบการณ์ตรงในสายอาชีพธุรกิจการบิน ให้เก่งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมบินได้อย่างสง่าผ่าเผย 

ไฟล์แนบ

" ลากกระเป๋าขึ้นฟ้า หรือทำงานเก๋ๆ
ภาคพื้นดิน ภาษาเราก็แน่นเปรี๊ยะ! " 
หลักสูตรสุดเริ่ด ที่ไม่เพียงแค่เน้นความรู้ในตำรา แต่ที่นี่เราเน้นฝึกฝนจริงในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน บริการทั้งภาคพื้นดินและการบริการบนเครื่อง จนถึงวิชาบริหารจัดการธุรกิจการบิน ฟิตจุดแข็งด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามจนแน่นเปรี๊ยะ! พร้อมนั่งเครื่องไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (TFTA) เตรียมตัวให้พร้อมกว่าใคร ประสบการณ์ความรู้เต็มกระเป๋า พร้อมติดปีกอย่างสง่างาม

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

 

 
 

ล่ อ ง เ รื อ เ ที่ ย ว
ทั่ ว โ ล ก ?
ไ ด้ เ งิ น ดี ด้ ว ย ?

คณะอะไรเนี่ย !
       น้องๆคนไหนมีความฝัน อยากล่องเรือสำราญเที่ยวรอบโลก แต่ทำรายได้มหาศาลไปพร้อมๆกัน แนะนำสาขานี้เลย! " การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ " ที่ขอแค่น้องๆ มีใจรักงานบริการ ชอบเปิดประสบการณ์ให้ชีวิต ก็เหมาะเป็นเด็กการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญแล้ว! ที่นี่เราเรียนแบบรู้ลึกรู้จริง กับหลักสูตรที่เน้นการจัดการบริการด้านโรงแรมทั้ง 3 ด้านครบวงจร ได้แก่ ด้านสำนักงานส่วนหน้า (Front Office) ด้านห้องพัก (Housekeeping) และด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service) บนเรือสำราญ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ โดยใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น 4 ปี เท่านั้น  

จุดเด่น

" ท่องโลกเต็มประสบการณ์ สร้างรายได้เต็มกระเป๋า " 
จะเป็นคนประจำเรือที่ SPU ต้องได้ล่องเรือสำราญทริปพิเศษกันหน่อย! มาเตรียมตัวแบบมืออาชีพ กับรายวิชาเสริม  IMO : International Marine Organization ที่ให้ความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ 4 หลักสูตร ร่วมมือกับ “โรงเรียนเดินเรือสากล” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IMO (International Maritime Organisation) ให้นักศึกษาสามารถขอ “หนังสือคนประจำเรือ” (Seaman Book) กับกรมเจ้าท่าได้โดยตรง ไม่เพียงเท่านี้ แต่เรายังเตรียมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับคนเรือโดยเฉพาะ ในชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาเตรียมสอบ Marlins English Test ได้อย่างมั่นใจ! ร่วมมือกับ บริษัทชั้นนำ Triple C Academy พร้อมให้นักศึกษาสมัครงานบนเรือสำราญชั้นนำระดับโลก!

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

การจัดการโรงแรมและไมซ์

 

 
 

ตั ว จ ริ ง !
ด้ า น ก า ร โ ร ง แ ร ม 

เรียนที่นี่เราเน้นปฏิบัติจริง !
     นักศึกษาที่มีใจรักบริการ อยากเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ กับหลักสูตรการจัดการโรงแรมและไมซ์ ฝึกฝนจริงแบบครอบจักรวาล ในห้องปฏิบัติการ Hotel Information System Lab สุดทันสมัย พัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับคนการโรงแรมตัวจริง! สนุกไม่จำกัดกับโอกาสแสดงความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาระหว่างเรียน ที่อาจได้เจอจริงๆในการทำงาน รวบรวมจากประสบการณ์สุดเชี่ยวชาญของผู้สอน เพื่อต่อยอดความรู้และนำประสบการณ์ไปใช้ได้จริง! 

ดีกว่า! กับห้องฝึกที่ทันสมัย
มีโอกาสทำงานไกลถึงต่างประเทศ 
จะดีแค่ไหนถ้าทำงานได้ไกลถึงต่างประเทศ? เรียนที่นี่ดีกว่าแน่นอน! กับ SPU Hotel Information System Lab ห้อง LAB ที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบการบริหารจัดการต่างๆ ในโรงแรมได้อย่างมืออาชีพ เน้นปฏิบัติจริงร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ และโรงแรมชื่อดังระดับนานาชาติ รวบรวมโอกาสฝึกงานในต่างประเทศกับโรงแรมชั้นนำระดับโลก เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย ให้นักศึกษาจบไปเป็นตัวจริงด้านการโรงแรม!

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา
 

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

SHOWCASE

ศิษย์เก่า

  อยากให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
Duty Free Presentative
กิติพงษ์ บางประอินทร์
  “อยากเรียน” กับคำว่า “ใช่”  
Load Control Handing การบินไทย
อัครภูมิ เศรษฐีเขตวิทย์
Senior Flight Attendant สายการบินนกแอร์
นางสาวศุภาลัย จันทรสาขา
กรรมการผู้จัดการ PULLMAN
คุณอรวรรณ พัฒนพีระเดช
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด สำนักงานและศูนย์การค้าบริหารงานตลาด งานเช่าสำนักงานในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทยในเครือซีพี ของบริษัทซีพีแลนด์ จำกัด (มหาชน)
คุณชัยวัฒน์ เอมวงศ์
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
คุณอภิรดี ศรีสุนทร
ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง
Lead customer service agent
คุณติณณภพ ปาลีกุย
  ธนวัฒน์ พรโชคชัย   
หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ธนวัฒน์ พรโชคชัย
ประธาน บริษัทน้ำเพ็ชรทัวร์
คุณทนุกุล น้ำเพ็ชร์
upervisor Ground Attendant
คุณนภดล ชินสุวรณพานิช
คุณกิติพงษ์ บางประอินทร์
  อย่ากลัวที่จะสมัครงาน อย่ากลัวเมื่อต้องแข่งขันกับคนอื่น   
หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน Thaivietjet Air
คุณธนวัฒน์ พรโชคชัย
Conference & Event Sales Coordinator
ณัฐนิชา ลำดวน
General Manager
พิพากษา รัตนา
  ใกล้ถึงช่วงเวลาที่พี่ๆปี4 จะออกฝึกสหกิจศึกษากันแล้ว  
Service Attendant โรงแรม The Okura Prestige Bangkok
ธิดารักษ์ ต้นคำ " น้ำฟ้า
  บทสัมภาษณ์สู่ความสำเร็จของเด็กท่องเที่ยวฯ  
ตำแหน่งงานปัจจุบัน: Tour Desk Representative
นางสาวสุมาลี ซ่อนกลิ่น นักศึกษารหัส 58
  ประยุกต์ความรู้ด้านท่องเที่ยวสู่การดูแลผู้สูงอายุในญี่ปุ่น   
เจ้าหน้าที่บริบาล
นางสาวชนนี ภูนาเพ็ชร นักศึกษารุ่น 57
Guset Servier Agent
ฐิตานันท์ แวววรรณจิตร์
ผู้จัดการฝ่ายขาย
นายณัฐ สันตยานนท์
GM and Co-Owner
มนัสนันท์ เจริญสุข
อาจารย์ศูนย์การศึกษานานาชาติ
ธิปพล บุญศรี
หัวหน้าประชาสัมพันธ์
บูรนา สุทธาวาศ
Passenger Service Officer
ชีรณัฏฐ์ ทวีศิลป์
วราภรณ์ ซอลลัส
ปวีณา ศิลปากอบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
วนิดา ปานนพภา
เลขานุการ
วราภรณ์ ล้ำเลิศ
ธุรการนิติบุคคล
เนตรชนก กระชับกลาง
Receptionist
ธนพร แสงชาญชัย
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
จันทร์สุดา โพนรีตน์
พนักงานขาย
ธาริกา มันตะลัมพะ
In flight service
วรรณิสา ไชยชาติ
  นฤนาถ จอนสร้อย  
Public Relations
นฤนาถ จอนสร้อย
  นงลักษณ์ เจือจาน  
Freelance Guide
นงลักษณ์ เจือจาน
  ปองพล สุขะตุงคะ  
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยานอาวุโส 5
ปองพล สุขะตุงคะ
  SPU ศิษย์เก่าเราเด่น  
เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พัชรินทร์ ไกรวอน
ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ณัฐรดา สุรเสน
  สุธาวดี งามดี   
นางสาวสุธาวดี งามดี
  เรียนท่องเที่ยวและไมซ์ จบแล้วได้ทำงาน Event  
บทสัมภาษณ์ นาย สฏายุทธ ไร่นา รหัส 58
  บทสัมภาษณ์ นางสาวกนกอร บุญเกตุ  
Freelance
กนกอร บุญเกตุ
  บทสัมภาษณ์ นาวสาว นิชา สุบิน   
Customer Service
นิชา สุบิน
  เด็กท่องเที่ยว ทำงานท่องเที่ยว  
Tour Reservation
นางสาวอภิณญา ย่อมสูงเนิน
  จากเด็กท่องเที่ยว สู่สาว Event เต็มตัว  
Event Organizer
นางสาว นิตยา อินต๊ะวิน
  เรียนท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้อะไรมากกว่าที่คิด   
ตำแหน่งงานปัจจุบัน Project Coordinator (Brand CRM) at Choco Card Enterprise Co., Ltd.
นางสาวพนิดา บุญประสพ ศิษย์เก่ารหัส 56017013
  ถึงแม้สาขาท่องเที่ยวของเราจะเล็กๆ แต่เล็กแบบพริกขี้หนูหน้า เด็กของสาขาเราจบไปมีแต่ทำงานดีๆ นะจ้า สิบอกให้   
Project Coordinator At Zipevent
กมลทิพย์ อนันตศัพท์
  "จิ๋ว" กนกพล ยอดพรหม "ไม่เก่ง ต้องขยัน จึงประสบความสำเร็จ"  
commits (ผู้ช่วยกุ๊ก)
"จิ๋ว" กนกพล ยอดพรหม - ไม่เก่ง ต้องขยัน จึงประสบความสำเร็จ
  "เต้ย" จักรกฤรินท์ ลิงศิลา-ใช้ทุกโอกาสที่ได้รับให้เต็มที่  
ดารา นักแสดง สังกัด Workpoint Entertainment
"เต้ย" จักรกฤรินท์ ลิงศิลา-ใช้ทุกโอกาสที่ได้รับให้เต็มที่
  "พี่เมย์" จ่าอากาศโทหญิง ณัฐรดา สุรเสน  
เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน
"พี่เมย์" จ่าอากาศโทหญิง ณัฐรดา สุรเสน - โอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ
  "พี่พลอย" ธัญชนก อาชวาคม BFS : Thai Vietjet Air  
BFS สายการบิน Vietjet air / Thai vietjet air
"พี่พลอย" ธัญชนก อาชวาคม BFS : Thai Vietjet Air
  "พี่ป๊อป" เทพรตรี กลิ่นด้วง Production บริษัท วิมิกซ์ อีเว้นท์ จำกัด  
Event Organizer ตำแหน่ง Production บริษัท วิมิกซ์ อีเว้นท์ จำกัด
"พี่ป๊อป" เทพรตรี กลิ่นด้วง Production บริษัท วิมิกซ์ อีเว้นท์ จำกัด
  พี่เอิร์ท-ชนากานต์ จันทร์ศิริ   
พนักงานภาคพื้น สายการบินไทย (Thai Airways)
พี่เอิร์ท-ชนากานต์ จันทร์ศิริ พนักงานภาคพื้น สายการบินไทย (Thai Airways)

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง