วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  “ตัวจริง” ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ! ฝึกฝนอย่างมืออาชีพ กับ 3 สาขาสุดคูล ที่ให้นักศึกษาเลือกเน้นตามความสนใจ ถ้าชอบเหินฟ้าอยากติดปีกต้อง  สาขาวิชาธุรกิจการบิน รักงานบริการอยากเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ต้อง สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หรืออยากจัดทริปสุดสนุกไม่เหมือนใคร ออกเดินทางเปิดโลกกว้างได้รอบโลก ก็เลือก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ได้เลย!  ปัจจุบันวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการเปิดทำการเรียนการสอน ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

เด็กฟิล์ม ม.ศรีปทุม โชว์หนังสั้น ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับทีม 00.02 Production ...

ดีต่อใจ..ดีต่อสุขภาพ! เด็กบริหารธุรกิจ ...

นักศึกษา ทีม The greatest สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ...

Yes! SPU “มุมที่ใช่ นี่ไงศรีปทุม” ...

Yes! SPU “มุมที่ใช่ นี่ไงศรีปทุม” ผลงานนักศึกษากลุ่ม ...

iPhone สร้างงาน “มุมที่ใช่ ...

iPhone สร้างงาน “มุมที่ใช่ นี่ไงศรีปทุม” ...

Yes! SPU “มุมที่ใช่ นี่ไงศรีปทุม” ...

Yes! SPU “มุมที่ใช่ นี่ไงศรีปทุม” มุมสวยๆของกลุ่ม ...

อยากรู้ไหมเด็กโรงแรม เ...

สาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

ธุรกิจการบิน / Airline Business

 

 
 

เ ป็ น แ อ ร์ ?
ไ ม่ ย า ก . . .

ที่ S P U  A i r l i n e !
     แลนดิ้งสู่ SPU Airline สายการบินที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากห้องปฏิบัติการจริง! พร้อมปูเส้นทางสู่แอร์โฮสเตสและแอร์กราวน์ให้นักศึกษา! ปั้นน้องๆ ให้มีคุณสมบัติตรงใจตลาดแรงงานธุรกิจการบิน จบไปมีงานทำแน่นอน! ด้วยหลักสูตรสุดทันสมัย ในห้องปฏิบัติการณ์ที่จำลองตั้งแต่หน้าสนามบินจนถึงในเครื่องบินมาให้ฝึกฝน ถ่ายทอดความรู้เน้นๆ จากผู้มีประสบการณ์ตรงในสายอาชีพธุรกิจการบิน ให้เก่งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมบินได้อย่างสง่าผ่าเผย 

" ลากกระเป๋าขึ้นฟ้า หรือทำงานเก๋ๆ
ภาคพื้นดิน ภาษาเราก็แน่นเปรี๊ยะ! " 
หลักสูตรสุดเริ่ด ที่ไม่เพียงแค่เน้นความรู้ในตำรา แต่ที่นี่เราเน้นฝึกฝนจริงในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน บริการทั้งภาคพื้นดินและการบริการบนเครื่อง จนถึงวิชาบริหารจัดการธุรกิจการบิน ฟิตจุดแข็งด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามจนแน่นเปรี๊ยะ! พร้อมนั่งเครื่องไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (TFTA) เตรียมตัวให้พร้อมกว่าใคร ประสบการณ์ความรู้เต็มกระเป๋า พร้อมติดปีกอย่างสง่างาม

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

 

 
 

ล่ อ ง เ รื อ เ ที่ ย ว
ทั่ ว โ ล ก ?
ไ ด้ เ งิ น ดี ด้ ว ย ?

คณะอะไรเนี่ย !
       น้องๆคนไหนมีความฝัน อยากล่องเรือสำราญเที่ยวรอบโลก แต่ทำรายได้มหาศาลไปพร้อมๆกัน แนะนำสาขานี้เลย! " การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ " ที่ขอแค่น้องๆ มีใจรักงานบริการ ชอบเปิดประสบการณ์ให้ชีวิต ก็เหมาะเป็นเด็กการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญแล้ว! ที่นี่เราเรียนแบบรู้ลึกรู้จริง กับหลักสูตรที่เน้นการจัดการบริการด้านโรงแรมทั้ง 3 ด้านครบวงจร ได้แก่ ด้านสำนักงานส่วนหน้า (Front Office) ด้านห้องพัก (Housekeeping) และด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service) บนเรือสำราญ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ โดยใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น 4 ปี เท่านั้น  

จุดเด่น

" ท่องโลกเต็มประสบการณ์ สร้างรายได้เต็มกระเป๋า " 
จะเป็นคนประจำเรือที่ SPU ต้องได้ล่องเรือสำราญทริปพิเศษกันหน่อย! มาเตรียมตัวแบบมืออาชีพ กับรายวิชาเสริม  IMO : International Marine Organization ที่ให้ความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ 4 หลักสูตร ร่วมมือกับ “โรงเรียนเดินเรือสากล” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IMO (International Maritime Organisation) ให้นักศึกษาสามารถขอ “หนังสือคนประจำเรือ” (Seaman Book) กับกรมเจ้าท่าได้โดยตรง ไม่เพียงเท่านี้ แต่เรายังเตรียมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับคนเรือโดยเฉพาะ ในชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาเตรียมสอบ Marlins English Test ได้อย่างมั่นใจ! ร่วมมือกับ บริษัทชั้นนำ Triple C Academy พร้อมให้นักศึกษาสมัครงานบนเรือสำราญชั้นนำระดับโลก!

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

การจัดการโรงแรม

 

 
 

ตั ว จ ริ ง !
ด้ า น ก า ร โ ร ง แ ร ม

เรียนที่นี่เราเน้นปฏิบัติจริง !
     นักศึกษาที่มีใจรักบริการ อยากเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ กับหลักสูตรการจัดการโรงแรม ฝึกฝนจริงแบบครอบจักรวาล ในห้องปฏิบัติการ Hotel Information System Lab สุดทันสมัย พัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับคนการโรงแรมตัวจริง! สนุกไม่จำกัดกับโอกาสแสดงความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาระหว่างเรียน ที่อาจได้เจอจริงๆในการทำงาน รวบรวมจากประสบการณ์สุดเชี่ยวชาญของผู้สอน เพื่อต่อยอดความรู้และนำประสบการณ์ไปใช้ได้จริง! 

ดีกว่า! กับห้องฝึกที่ทันสมัย
มีโอกาสทำงานไกลถึงต่างประเทศ 
จะดีแค่ไหนถ้าทำงานได้ไกลถึงต่างประเทศ? เรียนที่นี่ดีกว่าแน่นอน! กับ SPU Hotel Information System Lab ห้อง LAB ที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบการบริหารจัดการต่างๆ ในโรงแรมได้อย่างมืออาชีพ เน้นปฏิบัติจริงร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ และโรงแรมชื่อดังระดับนานาชาติ รวบรวมโอกาศฝึกงานในต่างประเทศกับโรงแรมชั้นนำระดับโลก เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย ให้นักศึกษาจบไปเป็นตัวจริงด้านการโรงแรม!

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา
 

การจัดการการท่องเที่ยว

 

 
 

เ รี ย น ไ ก ด์
แ บ บ กู รู รู้ จ ริ ง !

แพ็กกระเป๋าจัดทริปสุดเก๋ นำเส้นทางท่องเที่ยวได้ทุกที่
     นำเที่ยวได้ทั่วโลก เตรียมพร้อมสู่การเป็นไกด์มืออาชีพกับเรา! การจัดการการท่องเท่ี่ยว SPU เรียนไกด์แบบกูรูรู้จริง ฝึกฝนนักศึกษาให้เป็นสุดยอดไกด์ในด้านอุตสาหรกรรมการท่องเที่ยว เน้นฝึกฝนทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ปฎิบัติจริง! เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการทำงาน ให้นักศึกษาเก็บประสบการณ์ได้เต็มที่ พร้อมบัตรไกด์ที่ได้ถึง 2 บัตร จัดทริปนำเที่ยวได้แบบรู้จริงทุกขั้นตอนได้อย่างมั่นใจ

จุดเด่น

ฝึกฝนจากประสบการณ์จริง
ให้น้องๆ นำทริปนี้ได้สนุกกว่าใคร! 
SPU Wonderful Tour! เพราะที่นี่ให้นักศึกษานำทริปได้เจ๋งกว่าใคร กับการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง ส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมฝึกปฏิบัติงาน ลงภาคสนามกับบริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ที่ร่วมมือกับทางสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมโอกาสดีๆ ที่จะให้นักศึกษานำเที่ยวได้ไกลกว่าใคร กับการฝึกงานในถึงต่างประเทศ

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา
 

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

ศิษย์เก่า

Senior Flight Attendant สายการบินนกแอร์
นางสาวศุภาลัย จันทรสาขา
Duty Free Presentative
กิติพงษ์ บางประอินทร์
Load Control Handing การบินไทย
อัครภูมิ เศรษฐีเขตวิทย์
กรรมการผู้จัดการ PULLMAN
คุณอรวรรณ พัฒนพีระเดช
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด สำนักงานและศูนย์การค้าบริหารงานตลาด งานเช่าสำนักงานในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทยในเครือซีพี ของบริษัทซีพีแลนด์ จำกัด (มหาชน)
คุณชัยวัฒน์ เอมวงศ์
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
คุณอภิรดี ศรีสุนทร
ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง
Lead customer service agent
คุณติณณภพ ปาลีกุย
  ธนวัฒน์ พรโชคชัย   
หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ธนวัฒน์ พรโชคชัย
ประธาน บริษัทน้ำเพ็ชรทัวร์
คุณทนุกุล น้ำเพ็ชร์
upervisor Ground Attendant
คุณนภดล ชินสุวรณพานิช
คุณกิติพงษ์ บางประอินทร์
  อย่ากลัวที่จะสมัครงาน อย่ากลัวเมื่อต้องแข่งขันกับคนอื่น   
หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน Thaivietjet Air
คุณธนวัฒน์ พรโชคชัย
Conference & Event Sales Coordinator
ณัฐนิชา ลำดวน
General Manager
พิพากษา รัตนา
Guset Servier Agent
ฐิตานันท์ แวววรรณจิตร์
ผู้จัดการฝ่ายขาย
นายณัฐ สันตยานนท์
GM and Co-Owner
มนัสนันท์ เจริญสุข
อาจารย์ศูนย์การศึกษานานาชาติ
ธิปพล บุญศรี
หัวหน้าประชาสัมพันธ์
บูรนา สุทธาวาศ
Passenger Service Officer
ชีรณัฏฐ์ ทวีศิลป์
วราภรณ์ ซอลลัส
ปวีณา ศิลปากอบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
วนิดา ปานนพภา
เลขานุการ
วราภรณ์ ล้ำเลิศ
ธุรการนิติบุคคล
เนตรชนก กระชับกลาง
Receptionist
ธนพร แสงชาญชัย
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
จันทร์สุดา โพนรีตน์
พนักงานขาย
ธาริกา มันตะลัมพะ
In flight service
วรรณิสา ไชยชาติ
  นฤนาถ จอนสร้อย  
Public Relations
นฤนาถ จอนสร้อย
  นงลักษณ์ เจือจาน  
Freelance Guide
นงลักษณ์ เจือจาน
  ปองพล สุขะตุงคะ  
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยานอาวุโส 5
ปองพล สุขะตุงคะ
  SPU ศิษย์เก่าเราเด่น  
เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พัชรินทร์ ไกรวอน
ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ณัฐรดา สุรเสน

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง