“Cruise Job Fair” โอกาสดีๆที่รอคุณอยู่

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จัดกิจกรรมสุดพิเศษ ที่เปิดโอกาสดีๆให้กับนักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษา อย่างโครงการ “Cruise Job Fair” เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อประกอบการเรียนการสอน CLB421 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ MARLINS TEST (PREPARATION FOR MARLINS ENGLISH LANGUAGE TEST) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา นอกเหนือจากในรายวิชาที่นักศึกษาได้เรียนรู้การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทดสอบทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษสําหรับคนประจําเรือแล้วนั้น

โดยโครงการนี้ นักศึกษายังจะได้เรียนรู้เทคนิคในการสอบสัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเฉพาะด้าน  มากกว่านั้นในโอกาสนี้ทางบริษัทเรือชั้นนำยังเดินทางมาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมทำงานกับทางบริษัทด้วยตนเองอีกด้วย เป็นโครงการดีๆที่นักศึกษาไม่ควรพลาด แอบกระซิบมาว่าโครงการและโอกาสดีๆแบบนี้มีมาแค่ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 5 ห้อง 701 ตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น.
รีบมารับฟังเทคนิคและยื่นใบสมัครเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์กับบริษัทเรือชั้นนำกันเลย
UploadImage