ยุวชนอาสา SPU ลงพื้นที่โครงการสร้างสรรค์ย่านชุมชนตลาดพลู Gastronomy District เขตธนบุรี

สำหรับโครงการสร้างสรรค์ย่านชุมชนตลาดพลู Gastronomy District เขตธนบุรี เป็น 1 ใน 4 โมเดลโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) ภายใตัโครงการยุวชนอาสา ระยะ 2 ประจำปี 2564 ให้ร่วมเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน(EB)

UploadImage

ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะอาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ เปิดเผยว่า อีกไม่นานย่านตลาดพลู แหล่งของกินจะมีประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบดิจิทัล โดยภาคีวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะดิจิทัลมีเดีย  ร่วมกับ กลุ่มยังธน (Young Thon) ได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือในการสร้างสรรค์ย่านนวัตกรรมอาหารผ่านการใช้แพลตฟอร์ม Augmented and Virtual Reality เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถดื่มด่ำคุณค่าสถาปัตยกรรมโบราณ มรดกอาหารและภูมิปัญญาของย่านนี้ได้อย่างมีอรรถรส และได้สาระทางประวัติศาสตร์ของย่านแบบที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน

UploadImage

และขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการโครงการไปแล้วด้วยการนำทีมนักศึกษาและคณาจารย์ลงพื้นที่ย่านชุมชนตลาดพลู ธนบุรี ในการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกภาพ เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาพื้นที่ต่อไป ซึ่งการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ ก็เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง และเรียนรู้การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านความยากจน ความเหลื่อมล่ำ และปัญหาคุณภาพชีวิต ตลอดจนเพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage