เล่าให้-GETโลจิสติกส์ของ-บูริน-ฐิตานันท์-เจ๋งตรงไหน

เล่าให้-GETโลจิสติกส์ของ-บูริน-ฐิตานันท์-เจ๋งตรงไหน