เปลี่ยนผนังอิฐ 4,000 ปี เป็นระบบผนัง Lay&Go แข็งแรง เร็ว ถูก เป็นไปได้จริง!

นวัตกรรมผนัง แข็งแรงกว่า ก่อเร็วกว่า ราคาถูกกว่า แถมรับประกันไม่แตกร้าว ด้วยความรู้และประสบการณ์กว่า 40 ปี 

รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้คิดค้นระบบผนังแบบใหม่ที่จะมาปฏิวัติวงการก่อสร้างโลก เปลี่ยนผนังอิฐที่ใช้กันมากว่า 4,000 ปี เป็นผนังอัจฉริยะ Lay&Go ผนึกกำลังกับทีมวิศวกรนักวิจัยทดลองนำโดย ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่นำแนวคิดนี้มาวิจัย ทดลอง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ให้มั่นใจว่า เป็นระบบผนังที่ดีที่สุดในโลก อีกหนึ่งผลงานความคิดเปลี่ยนเรื่องซับซ้อนยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย ที่ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมก่อสร้างอนาคต

UploadImage