เข้าใจวิศวกรรมไฟฟ้า ใน 5 นาที ผศ.ดร.ภรชัย จูอนุวัฒนกุล

Hello S P U !

เข้าใจ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ใน 5 นาที

By ผศ.ดร.ภรชัย จูอนุวัฒนกุล

วุฒิการศึกษา

 

ปริญญาตรี : วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ปริญญาเอก : Ph.D. Electrical and Computer Engineering, Curtin University, Australia

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

UploadImage

 

 วิศวกรรมไฟฟ้าเรียนอะไร 

  •  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า  จะมีสองกลุ่มวิชาให้เลือกเรียนครับ พอขึ้นปีที่ 3 จะสามารถเลือกกลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง ซึ่งเป็นที่ต้องการสูงและเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง และยังมี  กลุ่มวิชาระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ  ซึ่งบอกเลยว่ากำลังมาแรง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากครับ

 

เรียนวิศวฯ ที่ SPU มีข้อดียังไง ?

 

  • มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญในหลายหลากวิชา และหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

  • มีเครือข่ายศิษย์เก่ามากกว่า 30 รุ่น ประสบความสำเร็จในหลากหลายองค์กร และเป็นเจ้าของธุรกิจวิศวกรโครงการ

  • มีกิจกรรมและห้องปฏิบัติการกว่า 20 ห้อง ให้ได้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม  ฝึกฝน และปฏิบัติ

  • มีระบบ e-Learning ที่ให้นักศึกษาเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ และดู  VDO ทบทวนได้ทุกที่ทุกเวลา

  • มีการปรับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ให้ก่อนเข้าเรียน

  • มีกิจกรรม Problem Based Learning ที่เน้นฝึกทักษะการแก้ปัญหา

 
UploadImage

เรียนวิศวฯ ไม่ยากอย่างที่คิด ด้วย 5 กระบวนการสุด Cool !

การเรียนสาขานี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ อย่าคิดว่าเรียนวิศวฯแล้วจะต้องยาก เพราะ SPU อาจารย์จะสอนให้เห็นภาพเข้าใจได้ง่าย  เหมือนเรียนเรื่องยากให้เข้าใจง่าย แถมใช้งานได้จริง โดยผมจะเน้นสอนให้มีวิธีคิดวิธีทำ ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ เรียนรู้ —> เข้าใจ –> นำไปใช้ –> ฝึกฝน –> สร้างวิธีคิดได้ ซึ่งเด็กทุกคนจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์และวิศวกรมืออาชีพ เรียกว่าได้ประสบการณ์จริง และฝึกทักษะแก้ปัญหาได้ถูกต้องแน่นอนครับ

 วิศวฯ ไฟฟ้า  จบไปทำอะไรได้บ้าง

หลากหลายเลยครับ เช่น วิศวกรโครงการ, เจ้าของกิจการ, วิศวกรของการไฟฟ้า โรงไฟฟ้าเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม, วิศวกรสายโรงงานอุตสาหกรรม, วิศวกรสายไฟฟ้ากำลัง, วิศวกรสายพลังงาน, วิศวกรสายระบบควบคุม, วิศวกรสายหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ, วิศวกรออกแบบ ควบคุมงาน รับเหมา ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและพลังงาน เห็นไหมครับว่าสายงานของเรามีเยอะมากจริงๆ
 

เป็น ผู้ ห ญิ ง ไม่ต้องกังวล ขอให้เรียนเพราะชอบและมีความสุข

ถ้าได้เลือกในสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าใครก็เรียนได้อย่างมีความสุขและทำออกมาได้ดีครับ สำหรับน้องๆ ผู้หญิงที่สนใจเรียนวิศวฯ อาจจะติดภาพในอดีตว่าวิศวกรต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น แต่ปัจจุบันวิศวกรหญิงได้รับการยอมรับมากขึ้นเพราะสามารถทำงานได้ดีเทียบเท่าวิศวกรชาย ดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการทำงานในอนาคตเลยครับ
 

 เรียนวิศวฯ ยังไงให้รอด  และประสบความสำเร็จ

ต้องเริ่มจากความตั้งใจที่จะเรียน มีวินัย อดทน และความพยายาม โดยเฉพาะวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ช่วงเรียนให้หากลุ่มเพื่อนช่วยกันเรียนเป็นทีม ช่วยกันทำโจทย์ ช่วยกันติวครับ แล้วอย่าลืมหมั่นฝึกฝนสิ่งที่เรียนตั้งแต่ต้นจนจบด้วยตนเองและทำซ้ำๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญ อย่าลืมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ข้อสำคัญที่สุดไม่เข้าใจอะไร ติดขัดอะไรขอให้กล้าถามอาจารย์หรือผู้สอน ทุกท่านยินดีตอบเสมอครับ

 
ฝากถึง เ ด็ ก ๆ ทุกคนที่สนใจอยากเรียนวิศวฯ

อย่าลืมตั้งเป้าหมายของการเรียนหรือการทำงาน และเดินไปให้ถึงจุดนั้น หากมีปัญหาหรืออุปสรรค ให้นึกถึงวันแรกที่เราตั้งใจอยากเรียนและอยากเป็นวิศกร อย่าลืมจุดไฟในตัวเองให้ติดเสมอครับ สร้างกำลังใจให้ตัวเราเอง และพยายามทำตามเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จจนได้ในที่สุด แล้วเจอกันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับ