สาย IT ต้องรู้! คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีอะไรเด็ด?

อยากเป็นตัวจริงด้าน IT มาทางนี้! เพราะที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU เขามีของ

จะมีอะไรบ้างไปดูกัน!

 

 

เพราะเป็นคณะที่ติด 1 ในคณะที่มีรายได้สูง! เพราะเป็นสาขาแห่งอนาคต แถมรุ่นพี่ถูกจองตัวไปทำงานก่อนจะเรียนจบ

 

 

เพราะที่ SPU มีแต่อาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้าน IoT (Internet of Things), Big Data, Cloud Computing และ Innovation ที่เป็นเทรนด์โลก

 

 

คิดเก่ง สามารถต่อยอดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เองได้ ผลักดันให้นักศึกษารับงานจากองค์กรภายนอก มีรายได้จริงระหว่างเรียน และได้ใบ Certificate มาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ด้วย!

 

 

เห็นแบบนี้ ใครไม่เรียนถือว่าพลาดมากบอกเลย!
อ่านน่าสนใจจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่ www.spu.ac.th/fac/informatics