ร่วมยินดี! เด็กการโรงแรมฯ ม.ศรีปทุม ชนะเลิศแข่งขันทำอาหาร Potatoes USA, Friesday Fusion Contest

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับทีม Hmm001 ซึ่งประกอบด้วย นางสาว สุทธินี นิกรโสม,นางสาว พิมพ์ลภัส สิทธิสาร และนางสาว วารุณี จุกจันทร์ นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ทำอาหาร Potatoes USA, Friesday Fusion Contest พร้อมรับเงินรางวัลทุนการศึกษารวม 4,000 บาท มีดสลักชื่อ และสิทธิเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าแข่งขันการทำอาหาร ระดับประเทศในรายการ Potatoes USA, Friesday Fusion Contest ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ต่อไป โดยมี อาจารย์วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ โค้ชอาร์ม เป็นที่ปรึกษาทีม ณ ห้องปฎิบัติการครัว อาคารวิทยาลัยไทยบริหารธุรกิจ บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage