ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ “บอร์ดเกม ระดับอุดมศึกษา” เครือข่ายโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2

จบลงไปอีกครั้ง สำหรับกิจกรรมการแข่งขันและมอบรางวัล โครงการแข่งขันบอร์ดเกม ระดับอุดมศึกษา เครือข่ายโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 “Brass Birmingham เกมพลิกโลกอุตสาหกรรมด้วยกลยุทธ์ซัพพลายเชน” เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการจัดการซัพพลายเชนจากการเล่นบอร์ดเกม มุ่งสร้างความเข้าใจต่อสังคมให้เห็นศักยภาพของบอร์ดเกม ที่สามารถนำมาใช้พัฒนาไปเป็นนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันและอนาคต โดยมี ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน SPU ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะเลิศ จากการแข่งขันฯ จำนวน 3 รางวัล  ณ  เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้ จัดโดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา

UploadImage

สำหรับผลการแข่งขัน บอร์ดเกม ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 Brass Game เกมพลิกอุตสาหกรรมด้วยกลยุทธ์ซัพพลายเชน ในครั้งนี้ ผลการแข่งขันปรากฎว่า

UploadImage

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวอุบลกาญจน์  แสงสมุทร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

UploadImage

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอภิวิชญ์ อาพันธนุพงศ์  มหาวิทยาลัยธนบุรี
รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

UploadImage

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวพิชญลักษณ์  สัยเกตุ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

UploadImage

และขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักศึกษาทั้ง 3 คน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้

UploadImage

UploadImage