มาเรียนรู้เป็นนัก IT มืออาชีพด้วยกันที่นี่ IT ศรีปทุม

“โลกทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังของเทคโนโลยี ศาสตร์ด้าน IT จึงถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลายมิติ”
ดร.นวรัตน์ แซ่โค้ว
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Educational Technology
มาเรียนรู้เป็นนัก IT มืออาชีพด้วยกันที่นี่ IT ศรีปทุม
#Dek64 รับทุน SPU โควตา สูงสุด 15,000 บาท*
สมัครออนไลน์ คลิก
วันนี้ – 31 มี.ค. 64
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)
9.00 – 17.00 น.
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
หรือ 0614205641-4