มหาวิทยาลัยศรีปทุมกำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2562 ในวันที่ 21-22 ธ.ค.2563

มหาวิทยาลัยศรีปทุมกำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2562 ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 โดยจะมีการปรับกระบวนการในช่วงลำดับพิธีให้มีความกระชับและรัดกุมยิ่งขึ้น จึงขอให้บัณฑิตมารายงานตัวตามเวลาในกำหนดการเดิม ตรวจสอบเวลารายงานตัวได้ที่ https://www.spu.ac.th/bachelor/ หากบัณฑิตไม่ประสงค์จะร่วมพิธี สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ผ่าน QR Code ด้านล่าง

UploadImage