พาไปชม! ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม เปิดการอบรม สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่น 2 (Non-Degree) “The Connectivity of Everything”

UploadImage

ผศ.ดร.ธรนี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตอบสนองนโยบายรัฐ เปิดโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ (Non-Degree) รุ่นที่ 2 The Connectivity of Everything”  ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ด้วยการจัดฝึกอบรม UP SKILL – RE SKILL ในหลากหลายหัวข้อ รูปแบบ Innovate Your Life by SPU ออกแบบชีวิตในสไตล์ของคนโลจิสติกส์…คิดนอกกรอบ…สร้างสรรค์….สร้างคุณค่า….เติมพลังให้กันและกัน ในทุกๆสัปดาห์ ตลอด 2 เดือนเต็มต่อจากนี้ รับรองว่าจะได้ทั้งความรู้ ทักษะ ความสุข สนุกสนาน
คลิกชมคลิปวิดีโอ บรรยากาศการเปิดโครงการฯ https://youtu.be/owTz5i2yUX4

UploadImage

โดย กูรู ผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์จริง อาทิ “Lean Supply Chain Transformation” โดย วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ACPE, CSCP,EPPM LEAN Master, English for Logistics Business Style “Christopher Wright” สร้างแรงบันดาลใจในการฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจโลจิสติกส์ระดับโลกไปกับอาจารย์คริสโตเฟอร์ ไรท์, “To Be a Professional Demand Planner” ก้าวสู่นักวางแผนอุปสงค์มืออาชีพ โดย คุณพจมาน ภาษวัธน์ อดีตผู้อำนวยการบริหารด้าน Supply Chain Management  บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด, “Digital Demand Planner” Looking at Historical Shipments Will not be Enough!! นักวางแผนอุปสงค์ในยุคดิจิทัลและแนวโน้มพฤติกรรมลูกค้าในอนาคต โดย คุณนพพร เทพสิทธา อดีตประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยและคณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม, คุณอธิกร ศรียาสวิน (ก้า อรินธรณ์) ผู้อำนวยการสถาบัน Academy of Business Creativity (ABC) ม.ศรีปทุม นักการตลาดอินดี้ ที่ปรึกษาด้านครีเอทีฟแบรนดิ้ง และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลากหลายท่าน

UploadImage

เพื่อร่วมกันยกระดับทักษะของบุคลากรภายในประเทศให้มีทักษะความรู้ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเพื่อเป็นการวางระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทั้งในรูปแบบหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage