ตอกย้ำการพัฒนา! Up Skill ทีมโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ผ่านการอบรม การทำการตลาดออนไลน์ “E-Commerce ด้วย TikTok” จาก RESK Examiner

SPU DINAMIC UNIVERSITY วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตอกย้ำเรื่องการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ด้วยการส่งทีมคณาจารย์จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการอบรมฯ และสอบผ่านการฝึกอบรมด้วยระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ การทำการตลาดออนไลน์ “E-Commerce ด้วย TikTok” จำนวน 11 ท่าน เพื่อเป็น เจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน ในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ : RESK Examiner (Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

UploadImage

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพหรือ RESK Examiner (Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner) เพื่อติวเข้มเตรียมเป็นเจ้าหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยในการอบรมครั้งนี้ เป็นการทำงานผ่านระบบออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชั่น Zoom ตลอดทั้ง 4 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวกว่า 1,459 คน ในจำนวนนี้มีผู้สอบผ่านและได้รับวุฒิบัตรกว่า 1 พันคน

UploadImage

โดยคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าร่วมการอบรมและสอบผ่านได้รับวุฒิบัตรทุกคน ซึ่งต่อไปจะสามารถเป็นเจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพหรือ RESK Examiner (Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner) ในสายงานด้านโลจิสติกส์ต่อไป

UploadImage

ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่งกับคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้ง 11 ท่าน  ที่สอบผ่านการฝึกอบรมด้วยระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ การทำการตลาดออนไลน์ “E-Commerce ด้วย TikTok” ในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ : RESK Examiner สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพราะต้องเรียนรู้จึงจะเข้าใจ tiktok ไม่ได้เป็นแค่ Platform ที่สร้างความสนุกสนาน แต่สนับสนุนคนสร้าง contents ที่ให้ความรู้และสร้างสรรค์อีกด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage