Future Skills วิชาใหม่ Dek 63 New Normal ทักษะแห่งอนาคต

แรงไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ พบสุดยอดกูรูกับปรากฏการณ์รวมตัวครั้งสำคัญ ผนึกกำลังคณาจารย์ตัว Top จาก SPU. New Normal ทักษะแห่งอนาคต ต้องรับวิถีชีวิตใหม่ 22 มิถุนายน 2563 รวมพลคนทุกคณะ 15.00 -17.30 น.

 

 

Future Skills SPU