SPU's British College

SPU's British College เส้นทางสู่เครือข่ายนานาชาติ British College โดย SPU ได้ริเริ่ม เพื่อปฏิวัติระบบการศึกษาไปอีกขั้น ด้วยการนำคุณภาพและมาตรฐาน ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและสถาปนา British College โดย SPU เป็นวิทยาลัยนานาชาติของประเทศไทย เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของ UK ที่นี่ในประเทศไทย นักเรียนรู้จักระบบการศึกษาใหม่ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์มาก ขึ้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุกวัยและทุกความสามารถ ระบบการศึกษาใหม่นี้ให้การประเมินที่เหมาะสมและต่อเนื่องในความคืบหน้า ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

สนุกสนานแบบมีสาระ! English ...

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม Dynamic University บูรณาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ...

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง! ...

นักศึกษาบัญชี ป.โท ม.ศรีปทุม เรียนรู้มิติใหม่ของมาตรฐานการสอบบัญชี ...

ม.ศรีปทุม จับมือ ศาลปกครอง ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง ...

TPQI & SPU ประชุมรับรองผลการจัดมาตรฐานอาชีพ ...

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

เปิดประสบการณ์ เฟรชชี่ ศิลปะการแสดง ...

SPU Dynamic University พร้อมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ ...

ม.ศรีปทุม จับมือ พรีเมี่ยม ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม MOU บริษัท พรีเมี่ยมแอร์ไลน์ จำกัด ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

สาขาการจัทั่วไปดการ

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง