เจนนี่ ปาหนัน ความคิดสร้างสรรค์กับการทำงานในยุคดิจิทัล

Creative รายการเทยเที่ยวไทย และ องค์แม่แห่งการ Cover ที่จะมาให้ความรู้ทักษะในอนาคต (Future Skills) กับหัวข้อ “ความคิดสร้างสรรค์กับการทำงานในยุคดิจิทัล” ดำเนินรายการโดย พี่หนุ่ย แบไต๋

โดยภายในคลาสจะได้เรียนรู้การปรับวิธีคิด เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และช่วยจัดการความท้าทายกับปัญหาหรือสิ่งที่เผชิญอยู่ ด้วยเทคนิค SCAMPER

แล้วพบกัน 29 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. – 15.40 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom