พี่เบลล์ ขอบสนาม ผู้ก่อตั้งเพจ ขอบสนาม เพจเล่าเรื่องฟุตบอลอารมณ์ขัน

พี่เบลล์ ขอบสนาม ผู้ก่อตั้งเพจ ขอบสนาม เพจเล่าเรื่องฟุตบอลอารมณ์ขัน ที่จะมาให้ความรู้ทักษะในอนาคต (Future Skills) กับหัวข้อ “พลังแห่งการเล่าเรื่อง” ดำเนินรายการโดย พี่หนุ่ย แบไต๋

โดยภายในคลาสจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการเล่าเรื่อง และองค์ประกอบในการเล่าเรื่อง

แล้วพบกัน 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. – 15.40 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom

พี่เบลล์ ขอบสนาม