พี่หนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ เทคโนโลยีดิจิทัลแห่งโลกอนาคต

พี่หนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ เจ้าของเว็บไซต์ และพิธีกร beartai.com ที่จะมาให้ความรู้ทักษะในอนาคต (Future Skills) กับหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลแห่งโลกอนาคต”

โดยภายในคลาสจะได้เรียนรู้เรื่อง สื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาส ที่มีความสําคัญต่ออนาคต เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองได้

แล้วพบกัน 22 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. – 15.40 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom