เชิญชวนนักศึกษาม.ศรีปทุม ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปประชาสัมพันธ์บอร์ดเกม


สำนักหอสมุด เชิญชวนนักศึกษาม.ศรีปทุมทุกคณะ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปประชาสัมพันธ์การเล่นบอร์ดเกมชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร โดยเลือกบอรด์เกมที่ให้บริการในห้องสมุดเท่านั้น

กติกาการร่วมประกวดคลิปประชาสัมพันธ์บอร์ดเกม
1.รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีหรือที่กำลังศึกษาอยู่ กลุ่มละไม่เกิน 10 คน ระบุชื่อทีมและ ชื่อสมาชิกในกลุ่ม 
   ได้ที่สำนักหอสมุด 
2. บอร์ดเกมที่ใช้ประกวดต้องมีให้บริการอยู่ในสำนักหอสมุด และนักแสดงควรแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. เนื้อหาที่นำเสนอควรมีความน่าสนใจ / เข้าใจง่าย / เชิญชวนให้มาเล่นบอร์ดเกม 
4. คลิปวิดีโอผลงาน กำหนดให้เป็น Video Resolution 720p และไฟล์นามสกุลให้เป็น MP4 ดนตรี เพลง
    หรือภาพประกอบ ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ความยาว 1 - 2 นาที จำนวน 1 คลิป
(สามารถดาวน์โหลดซาวด์ฟรีได้ที่เว็บไซต์ เช่น https://www.it24hrs.com/2017/free-music-soundtrack-website/ )
5. ส่งคลิปวิดีโอผลงานพร้อมระบุชื่อทีมลงผ่าน  Facebook Sripatum University Library
    (https://www.facebook.com/spu.library.fan/)
 
ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม  
รับสมัครตั้งแต่วันนี้  - 8  ก.ค. 62
ส่งผลงานพร้อมระบุชื่อทีมลงใน Facebook  Sripatum University Library ภายในวันที่  9  ก.ค. 62
เริ่มกดไลค์ Popular Vote ใน Facebook  Sripatum University Library ในวันที่ 9 - 21 ก.ค. 62
ประกาศผลผ่าน Facebook Sripatum University Library  ในวันที่ 22 ก.ค. 62
มอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรที่สำนักหอสมุด ในวันที่ 30  ก.ค. 62

รางวัลการประกวด

รางวัลที่ 1  ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
รางวัลที่ 2  ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท
รางวัลที่ 3  ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท
รางวัลพิเศษ ยอดกดไลค์ Popular Vote 1 รางวัล  ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม : 025791111 ต่อ 1273 หรือ FB Sripatum University Library
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://joo.gl/KLjP

UploadImage