พิธีฝึกซ้อมใหญ่ – พิธีประทานปริญญาบัตรระดับปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับปริญญาโท-เอก) ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. โดยมีกำหนดพิธีฝึกซ้อม (ฝึกซ้อมโดย เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง) วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานตัวเวลา 07.00 น. ณ ชั้น 1 โซน C อาคาร 40 ปี ศรีปทุม  และพิธีประทานปริญญาบัตร วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 รายงานตัวเวลา 11.30 น. ณ ชั้น 1 โซน C อาคาร 40 ปี ศรีปทุม  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความกรุณาเดินทางโดยรถสาธารณะ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ โทร. 0 2579 1111

ขั้นตอนและรายละเอียดสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานทะเบียน  โทร. 02-579-1111 ต่อ 1025, 1362, 1364email : regis@spu.ac.th


 

ยื่นเสนอราคา พิธีประสาทปริญญา ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดเปิดการยื่นเสนอราคา พิธีฝึกซ้อม และพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2559

 

ยื่นเสนอราคาการยื่นซองประมูลการถ่ายภาพบัณฑิต  

ยื่นเสนอราคาการจำหน่ายดอกไม้สด – ดอกไม้ประดิษฐ์ และตุ๊กตาตุ๊กตาประดิษฐ์ 

การสั่งจอง – การรับ – การคืนชุดครุย

การสั่งจอง – การรับ – การคืนชุดครุย
ตั้งแต่วันที่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 27 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. มีเจ้าหน้าที่ วัดตัว ให้
หยุดทำการ วันเสาร์ และวันที่ 5, 9-11 และ 23 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561)
หรือ สั่งจองชุดครุยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ได้ที่ คลิก

คณะกรรมการพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1002, 1107, 1124-6, 1118, 1181, 1184-5
แฟกซ์ : 0 2579 4666
อีเมล์ : graduation.spu@spu.ac.th