อุ่นใจ! ม.ศรีปทุม อบรมป้องกันเหตุเพลิงไหม้และซ้อมอพยพหนีไฟอาคารหอพักบ้านอยู่สบาย

สำนักงานอาคารสถานที่ ม.ศรีปทุม ร่วมกับ หอพักบ้านอยู่สบาย และชุมชนประดิษฐ์โทรการ จัดอบรม ให้ความรู้ในการป้องกัน ระงับเหตุเพลิงไหม้และซักซ้อมการอพยพหนีไฟ

UploadImage

สำนักงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ หอพักบ้านอยู่สบายและชุมชนประดิษฐ์โทรการ ซ.พหลโยธิน 47,49 จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ”การซ้อมอพยพหนีไฟ หอพักบ้านอยู่สบาย ประจำปี 2563” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ในอาคารหอพัก พร้อมด้วยการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารหอพักบ้านอยู่สบาย โดยมี นายปิยะศักดิ์ รัตนภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารสถานที่ SPU พร้อมด้วย ประธานชุมชนประดิษฐ์โทรการ นำนักศึกษาและประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนฯ เข้าร่วมการอบรมและฝึกปฎิบัติการป้องกันระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารหอพัก และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อความปลอดภัย  ณ อาคารหอพักบ้านอยู่สบาย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage