จิตอาสา! ชมรมคนรักกีฬา ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง “ไหลความดีสู่สังคม”

“ค่ายอาสา” คำที่หลายๆคนเคยได้ยินกันบ่อยๆภายในรั้วมหาวิทยาลัย จนเสมือนกับว่าเป็นวิชาเลือกที่ทุกมหาวิทยาลัยต้องจัดให้กับนักศึกษาที่สนใจ และยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่ละคนที่สนใจเข้าร่วมจะต้องมีความสมัครใจ และพร้อมทำอะไรบางอย่างเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่สังคม โดยไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะได้รับหรือได้ให้อะไร เพื่อหวังประโยชน์กลับคืนมาจากการเข้าร่วมค่ายอาสา นั้น

UploadImage

เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ชมรมคนรักกีฬา, ชมรมกีฬาฟุตซอล และชมรมกอล์ฟจิตอาสา จำนวนกว่า 60 คน  จึงได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรม จิตอาสา Sripatum USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม “โครงการสร้างฝันแบ่งปันรอยยิ้มให้น้องๆ ปีที่ 4/2563” โรงเรียนบ้านท่าสะตือ  เพื่อลงพื้นที่ จัดสร้างสนามกีฬา ปรับปรุง ทาสี สนามเด็กเล่น พร้อมมอบอุปกรณ์การกีฬาและสื่อการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียน โดยมี อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา SPU ให้เกียรติเดินทางไปส่งมอบด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านท่าสะตือ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

UploadImage

อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า สำหรับภายในรั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุม การออกค่ายอาสาพัฒนาฯนับเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างเสริมประสบการณ์การในการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่น่ายกย่อง เพราะนอกจากตัวนักศึกษาจะได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้ว ยังเป็นเวทีที่ช่วยสร้างและหล่อหลอมบุคคล ให้มีหัวใจอาสา รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออก และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายภายใต้อุดมการณ์หนึ่งเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดความรักความผูกพันธ์ ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งยังจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบชนบท อีกด้วย

UploadImage

นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณทีมคณาจารย์ อาทิ อาจารย์ณัฐนนท์ จิตรพิลา อาจารย์อนันต์ เมืองทองและอาจารย์ณัฐพงษ์ วงค์ษาสิงห์ ที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมเข้าร่วมทำกิจกรรมและดูแลนักศึกษาในการทำกิจกรรมครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage