SPU Upcoming

งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25
“เลือกแนวทาง…วางอนาคต”

เป็นงานที่รวมตัวของทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศปีนี้ SPU ก็ไม่พลาด ยกกองทัพพี่แนะแนวและรุ่นพี่ ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนและในบูธเราก็มีกิจกรรมสนุกๆ อีกเพียบ!

SPU Event Story

ภาพบรรยากาศการจัดงานต่างๆ