“ศรีปทุม ห่วงใย” มอบหน้ากาก Face Shield แก่ชุมชน ป้องกัน COVID-19

“ศรีปทุม ห่วงใย” มอบหน้ากาก Face Shield แก่ชุมชน ป้องกัน COVID-19

  • Post Author:
  • Post Category:CSR

อาจารย์มิ่งขวัญ พุคยาภรณ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยส่งมอบหน้ากากอนามัย Face Shield ให้แก่ผู้แทนในชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย อาทิ เคหะชุมชนบางบัว,ชุมชนวัดบางบัว,ชุมชนประดิษฐ์โทรการ พหลโยธิน 47,49 และชุมชนพหลโยธิน 46 เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 และเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย