1

สาขาวิชา

หลักสูตรที่ Design

อนาคตตนเองได้

โค้ชให้คิด

คิดในแบบเจ้าจองธุรกิจ

สร้าง Skill & Idea

ด้วยการเรียนแบบ Active Learning

ศึกษางานแบบ Insight

เก็บประสบการณ์จริงจากองค์กรชั้นนำ

“หลักสูตรยุคใหม่ อยากเรียนอะไรก็เรียนได้” คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

        ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เปลี่ยนความคิดและเพิ่มความต้องการให้หลากหลาย ในยุคสมัยใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้เรียนเอง ปฏิบัติเอง ผ่านแหล่งความรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลาย กระบวนการเหล่านี้จะหล่อหลอมให้ผู้เรียนได้เดินทางสู้เป้าหมาย และจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรสหวิทยาการฯ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรสหวิทยาการฯ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในชื่อ โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อประเทศไทย 4.0 หลักสูตรนี้น้องๆ สามารถดีไซน์หลักสูตรของตัวเองได้ อยากเรียนสถาปัติ นิเทศน์ และบริหาร ก็สามารถนำมายำรวมกันเป็นหลักสูตรของตัวเองได้ ในชั้นปีแรกน้องๆจะได้เรียนวิชาพื้นฐาน เป็นวิชาที่น้องๆสามารถนำไปต่อยอดได้ทุกๆสาขาที่น้องๆสนใจเลือกเรียนในอนาคต ตัวอย่างวิชาพื้นฐาน เช่น การเพิ่มคุณค่าการคิดเชิงนวัตกรรม เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลง

           เมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 น้องๆ จะได้นำความคิดสร้างสรรค์จากสาขาวิชาต่างๆ ที่สนใจมาสร้างโปรเจคย่อย และเรียนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ เช่น ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม พลวัตทางการตลาด การจัดการอาชีพสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 3 เป็นชั้นปีที่พิเศษสุด คือ น้องๆจะได้สร้างประสบการณ์อย่างเข้มข้นโดยการเลือกเรียนวิชาที่น้องๆ สนใจจาก 12 คณะ ไปดูงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และฝึกงานกับสถานประกอบการ 1 ปีเต็ม เมื่อเข้าสู่ปีที่ 4 น้องๆ จะได้นำความรู้ทั้งหมดทุกแขนงที่เรียนมาสร้างนวัตกรรมใหม่เป็นโปรเจคจบการศึกษา และน้อง ๆ จะได้พรีเซนท์บนเวทีต่อหน้าสาธารณะและมีบริษัทชั้นนำมาร่วมในงานด้วย ถือเป็นโอกาสที่ดีในการแสดความสามารถต่อบริษัทชั้นนำที่น้องๆ อาจสร้างรายได้จากผลงานน้องๆ หากเข้าตาและเกิดความต้องการไอเดียหรือการต่อยอดจากผู้เข้าร่วมงาน หรืออาจได้งานจากการพรีเซนท์โปรเจคเลยก็ได้

เกร็ดเล็กๆของหลักสูตรนี้ ก่อนที่น้องๆจะเริ่มเรียนจะได้เข้าค่าย Pre-Course ซึ่งเป็นค่ายที่จะช่วยให้น้องๆค้นพบตัวเองว่าชอบอะไร เพื่อจะได้สามารถสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองได้ บรรยากาศการเรียนของที่นี่จะแตกต่างจากการเรียนการสอนทั่วไป คือ น้องๆ ไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนก็ได้ สามารถไปเรียนในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด ห้องประชุมกลุ่ม เป็นต้น เพราะหลักสูตรนี้น้องๆจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยมีการดูแลจากโค้ชส่วนตัวที่ค่อยติดตามความต้องการของน้องๆและช่วยประกอบให้เป็นรูปเป็นร่าง ในปีที่น้องๆ ได้ไปเรียนคณะที่สนใจนั้น เมื่อกลับมารวมกลุ่มกันจะมีการแชร์องค์ความรู้ต่อกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน และการไปเรียนนอกคณะจะทำให้น้องๆมีคอนเนคชั่นมากขึ้นด้วย ด้านการฝึกงานนอกจากการฝึกงานในชั้นปีที่ 3 แล้วน้องๆยังสามารถเลือกฝึกงานเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์ได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ได้ด้วย

          คณะสหวิทยาการฯ นี้เหมาะกับใคร เหมาะกับน้องๆ ที่ยังไม่รู้ตัวเองว่าชอบอะไรหรือลังเลยังไม่แน่ใจ หลักสูตรนี้จะทำให้เลือกเรียนได้หลากหลาย เมื่อทดลองเรียนแล้วจะรู้ได้ว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ชอบจริงๆหรือไม่ ทั้งยังมีค่ายและรายวิชาต่างๆที่ช่วยค้นพบความชอบของน้องๆเอง และเหมาะกับน้องๆ ที่มีเป้าหมายชัดเจนเช่นกัน น้องๆ สามารถสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ในหลักสูตรนี้เปิดกว้างให้กับน้องๆทุกคน สร้างมาเพื่อน้องๆ อย่างแท้จริง สามารถสมัครเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือสมัครออนไลน์ก็ได้

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อดึงศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่ออกมาให้มากที่สุด ในหลักสูตรสหวิทยาการฯนี้สร้างขึ้นโดยอิงความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของผู้ประกอบการ และกลไกการพัฒนาประเทศ ดังนั้น คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้น้องๆ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้านที่ตนสนใจ

Are You Ready To Start?

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1 ตลอด หลักสูตร
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี)