3

สาขาวิชา

ลงมือทำจริง

ตั้งแต่ปี 1

สร้างมืออาชีพ

ในวงการนิเทศ

เรียนครบ! จบ!

เจาะลึกแบบจัดเต็ม

เน้นปฏิบัติ

เรียนกับมืออาชีพ

รู้ ไ ห ม ?
คณะนิเทศศาสตร์ SPU มี ดี ยั ง ไ ง !

เด็ก SPU ทุกคนจะได้เรียนกันแบบ “รู้จริง” เพราะได้คณาจารย์ “ตัวจริง” ของทุกสายอาชีพมาสอน

ฝึกฝนลงมือทำเองทุกขั้นตอน กับอุปกรณ์การเรียนระดับ Professional ได้เรียนรู้ทั้้งเบื้องหน้า เบื้องหลังแบบมืออาชีพ กับคอนเซ็ปเรียนจบไปพร้อมทำงานได้เลย! พร้อมเปิดเส้นทางสู่การเป็นนักแสดง, ผู้กำกับ, ผู้ผลิตรายการ สื่อ และโฆษณา ปั้นน้องๆให้เป็นแนวหน้าในวงการบันเทิง

อยากเก่งจริง ก็ต้องเรียนกับตัวจริงเท่านั้น!

ความเป็นมาเล็กๆ น้อยๆ ที่อยากให้รู้จักกัน . . .

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาในศาสตร์แห่งการสื่อสารได้ มีความรู้ความสามารถในการนำวิทยาการนิเทศศาสตร์ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ และต้องการเผยแพร่นวัตกรรมด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 

มาเป็น Dek Nited SPU ด้วยกัน

มีอะไรน่าเรียนมั่ง?

เลือกเรียนที่ชอบ ต่อยอดอาชีพที่ใช่ !
DEK-SPU เราเลือกเองได้ . . .

สาขา การออกแบบสื่อสารออนไลน์

การออกแบบสื่อสารออนไลน์

เป็น Professional สื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ เดี๋ยวนี้โซเชียลเป็นเรื่องสำคัญ! สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ จึงไม่มองข้าม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สาขา สื่อสารการแสดง

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
 
สื่อสารการแสดง138,300 33,300396,400
ภาพยนตร์และสื่อ ดิจิทัล2 + Human*38,300 33,300368,500
การออกแบบสื่อสารออนไลน์2 + Human*38,300 33,300356,400

รู้จักคณะ

ลำดับชั้นเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30043,50015,300
ปีการศึกษาที่ 240,50039,20016,700
ปีการศึกษาที่ 350,10042,40015,300
ปีการศึกษาที่ 435,90019,200
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4 ปี)356,400

รู้จักคณะ

ลำดับชั้นเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30045,80018,600
ปีการศึกษาที่ 251,20042,40019,000
ปีการศึกษาที่ 341,70041,70018,300
ปีการศึกษาที่ 432,60019,800
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)396,400

รู้จักคณะ

ลำดับชั้นเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30044,10015,900
ปีการศึกษาที่ 242,40048,30017,300
ปีการศึกษาที่ 343,60044,30018,900
ปีการศึกษาที่ 435,00020,400
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4 ปี)368,500