ตำแหน่งงาน


งานเอกชน

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

 
บริษัท เอซี ซิสเต็ม คอนโทรล โซลูชั่น จำกัด  ไฟล์แนบ 11-กพ-63
บริษัท ออกัสท์ เดคอเรชั่น จำกัด ไฟล์แนบ 21-กพ-63
บริษัท ที ไอ ซี โมดูลาร์ ซิสเต็ม จำกัด ไฟล์แนบ 21-กพ-63เดือนมกราคม 2563

 
บริษัท โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ไฟล์แนบ 10-มค-63
บริษัท บอลลูนอาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) ไฟล์แนบ 13-มค-63
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
ไฟล์แนบ 20-มค-63


เดือนธันวาคม 2562

 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไฟล์แนบ 10-ธค-62
Wangfang Technology Management Ltd. ไฟล์แนบ 17-ธค-62
บริษัท ซุปเปอร์เทค ไบโอ ออร์แกนิค มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ไฟล์แนบ 19-ธค-62
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 19-ธค-62


เดือนพฤศจิกายน 2562

 
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด  ไฟล์แนบ 01-พย-62
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ไฟล์แนบ  05-พย-62
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไฟล์แนบ 07-พย-62
บริษัท คิวบ์ทริคซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ไฟล์แนบ 07-พย-62
บริษัท มิเดียร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ไฟล์แนบ 08-พย-62
บริษัท โคอิเตะ (ประเทศไทย) จำกัด ไฟล์แนบ 11-พย-62
บริษัท ดับเบิลยู เอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไฟล์แนบ 15-พย-62


เดือนตุลาคม 2562

 
บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  ไฟล์แนบ 02-ตค-62
บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์-โลจิสติกส์ จำกัด  ไฟล์แนบ 04-ตค-62
Jan 29 Government Organizer  ไฟล์แนบ 11-ตค-62
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 16-ตค-62
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 17-ตค-62
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไฟล์แนบ 21-ตค-62
บริษัท โคอิเตะ (ประเทศไทย) จำกัด ไฟล์แนบ 22-ตค-62
บริษัท บอลลูนอาร์ท จำกัด ไฟล์แนบ 24-ตค-62
บริษัท สตาร์แฟชั่น (2551) จำกัด ไฟล์แนบ 30-ตค-62
บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์-โลจิสติกส์ จำกัด ไฟล์แนบ 31-ตค-62
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ไฟล์แนบ 31-ตค-62


เดือนกันยายน 2562

 
ธนาคารออมสิน  ไฟล์แนบ 11-กย-62
บริษัท จัมโบ้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด  ไฟล์แนบ 13-กย-62
บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด ไฟล์แนบ 16-กย-62


เดือนสิงหาคม 2562

 
บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด  ไฟล์แนบ 14-สค-62
ROSEWOOD BANGKOK ไฟล์แนบ 30-สค-62


เดือนกรกฎาคม 2562

 
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด   ไฟล์แนบ  02-กค-62
บริษัท อโรม่า กรุ๊ป จำกัด ไฟล์แนบ 03-กค-62
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไฟล์แนบ 04-กค-62


เดือนมิถุนายน 2562

 
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และ บริษัทในเครือ  ไฟล์แนบ   04-มิย-62
บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด ไฟล์แนบ 07-มิย-62
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไฟล์แนบ 07-มิย-62
บริษัท ด็อทแบมบู (กรุงเทพ) จำกัด ไฟล์แนบ 10-มิย-62
บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลห์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ไฟล์แนบ 10-มิย-62
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 18-มิย-62
บริษัท อโรม่า กรุ๊ป จำกัด ไฟล์แนบ 27-มิย-62


เดือนพฤษภาคม 2562
 
Lenso Aerospace Co.,Ltd.  ไฟล์แนบ   16-พค-62
บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด ไฟล์แนบ 23-พค-62
บริษัท ชินวุธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ไฟล์แนบ 23-พค-62เดือนเมษายน 2562
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด  ไฟล์แนบ   22-เมย-62
บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จำกัด ไฟล์แนบ 24-เมย-62
โรงพยาบาลยันฮี ไฟล์แนบ 25-เมย-62
หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ไฟล์แนบ 25-เมย-62เดือนมีนาคม 2562
 
บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล 
อินดัสตรี้ จำกัด
  ไฟล์แนบ   12-มีค-62
บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดีเอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไฟล์แนบ 12-มีค-62
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด ไฟล์แนบ 20-มีค-62
บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 21-มีค-62
สมาคมการค้าและการลงทุนอาเซี่ยน-สากล ไฟล์แนบ 22-มีค-62
บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง จำกัด ไฟล์แนบ 22-มีค-62
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิทเชนเนอร์ ไฟล์แนบ 27-มีค-62
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ไฟล์แนบ 29-มีค-62


เดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ฟูด ไฟล์แนบ   05-กพ-62
บริษัท  การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ  06-กพ-62
บริษัท  โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ  18-กพ-62
บริษัท เวิลด์ แทร็คเตอร์ (1996) จำกัด ไฟล์แนบ 21-กพ-62


เดือนมกราคม 2562
 
บริษัท สมาร์ท ดิจิตอล กรุ๊ป จำกัด ไฟล์แนบ  17-มค-62
บริษัท  บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ  17-มค-62
บริษัท  แบชเชอร์เลอร์ อินเตอร์ จำกัด ไฟล์แนบ  18-มค-62
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ไฟล์แนบ  22-มค-62
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ  22-มค-62
บริษัท สวิฟต์เลท จำกัด ไฟล์แนบ 22-มค-62
บริษัท สหออยล์ ทรานสปอร์ต จำกัด ไฟล์แนบ  23-มค-62
Breakfast Story ไฟล์แนบ 30-มค-62เดือนธันวาคม 2561
 
บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด  ไฟล์แนบ 03-ธค-61
บริษัท  เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด ไฟล์แนบ 03-ธค-61
บริษัท  ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ไฟล์แนบ 14-ธค-61
บริษัท Polka Dots Co.,Ltd. ไฟล์แนบ 18-ธค-61
บริษัท ตงฮั้ง แคปปิตอล จำกัด ไฟล์แนบ 20-ธค-61
บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (AMC) ไฟล์แนบ 20-ธค-61
บริษัท ธนาคารธนชาต ไฟล์แนบ 26-ธค-61


เดือนพฤศจิกายน 2561
 
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด  ไฟล์แนบ 05-พย-61
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 13-พย-61
บริษัท มิลลิเมด จำกัด ไฟล์แนบ 19-พย-61
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 20-พย-61
บริษัท ไฮไฟ คอนซัลท์ติ้ง จำกัด ไฟล์แนบ 20-พย-61
บริษัท แคนเซอิ จำกัด ไฟล์แนบ 27-พย-61
บริษัท แอดวานซ์ มารีน โลจิสติกส์ จำกัด ไฟล์แนบ 28-พย-61
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 28-พย-61
บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด ไฟล์แนบ 30-พย-61


เดือนตุลาคม 2561
 
บริษัท เดอะคีย์พร็อพเพอร์ตี้ 2018 จำกัด ไฟล์แนบ  01-ตค-61
บริษัท วีพีแอดวานซ์ จำกัด    ไฟล์แนบ    03-ตค-61
บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ไฟล์แนบ 17-ตค-61
บริษัท เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไฟล์แนบ 17-ตค-61
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด ไฟล์แนบ 19-ตค-61
บริษัท ทรีวิว จำกัด ไฟล์แนบ 19-ตค-61
บริษัท พี่เพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด ไฟล์แนบ 30-ตค-61
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 30-ตค-61


เดือนกันยายน 2561
 
Gontran Cherrier ไฟล์แนบ 10-กย-61
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ทาร์เกตติ้ง จำกัด    ไฟล์แนบ    14-กย-61
บริษัท เดอะคีย์พร็อพเพอร์ตี้ 2018 ไฟล์แนบ 21-กย-61
บริษัท เอ็คซิส โกลบ จำกัด ไฟล์แนบ 21-กย-61
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไฟล์แนบ 28-กย-61


เดือนสิงหาคม 2561
 
บริษัท คิว เจ กรุ๊ป จำกัด  ไฟล์แนบ 01-สค-61
บริษท Innerbus จำกัด  ไฟล์แนบ   01-สค-61
ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ ม.ศรีปทุม ไฟล์แนบ 07-สค-61
Major Group ไฟล์แนบ 08-สค-61
Central Restaurant Group ไฟล์แนบ 14-สค-61
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 20-สค-61
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไฟล์แนบ 21-สค-61
บริษัท กุลธร เคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 23-สค-61
บริษัท เอ็ม.ที.เคมีคัลส์ จำกัด ไฟล์แนบ 29-สค-61


เดือนกรกฎาคม 2561
 
บริษัท แมกนัส แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด  ไฟล์แนบ 04-กค-61
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)  ไฟล์แนบ  11-กค-61
บริษัท เอ็กทรีมอินทิเกรชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไฟล์แนบ 16-กค-61
วิทยาลัยมิตรพลบริหารธุรกิจ ไฟล์แนบ 18-กค-61


เดือนมิถุนายน 2561
 
บริษัท โฟลคอน จำกัด  ไฟล์แนบ 01-มิย-61
บริษท เอส เอ็มซี แลนด์ จำกัด และ  
บริษัท เยอรมัน ลิฟท์ จำกัด (บริษัทในเครือ)
ไฟล์แนบ 01-มิย-61
บริษัท เวอร์จิ้น เอฟแอนด์บี จำกัด ไฟล์แนบ 04-มิย-61
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 11-มิย-61
บริษัท iMAC Plus ไฟล์แนบ 13-มิย-61
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมชัยสถาปัตย์ ไฟล์แนบ 20-มิย-61
บริษัท บ๊อกเส็ง โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไฟล์แนบ 22-มิย-61
บริษัท สายไฟฟ้า บางกอกเคเบิ้ล จำกัด ไฟล์แนบ 22-มิย-61เดือนพฤษภาคม 2561
 
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ไฟล์แนบ 08-พค-61
โรงงานเภสัชกรรม สุพงษ์เภสัช ไฟล์แนบ 14-พค-61
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 15-พค-61
บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ไฟล์แนบ 25-พค-61
โรงเรียนกำเนิดวิทย์  ไฟล์แนบ 30-พค-61
บริษัท มีเดียเซ็นเตอร์ จำกัด ไฟล์แนบ  31-พค-61
บริษัท ไรท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  ไฟล์แนบ 31-พค-61เดือนเมษายน 2561
 
บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด                     ไฟล์แนบ   20-เมย-61
บริษัท มูฟวิ่งไลฟ์สไตล์ จำกัด   ไฟล์แนบ 20-เมย-61
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ไฟล์แนบ  25-เมย-61


เดือนมีนาคม 2561
 
บริษัท ฐิิติกร จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 02-มีค-61
สำนักงานรับสมัคร ม.ศรีปทุม ไฟล์แนบ 05-มีค-61
ไทยรัฐทีวี ไฟล์แนบ 05-มีค-61
บริษัท แอ็ดวานซ์ ซี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไฟล์แนบ 08-มีค-61
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 08-มีค-61
TRI INTER (Thailand) Co.,Ltd. ไฟล์แนบ 14-มีค-61
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ไฟล์แนบ 20-มีค-61
บริษัท เอ-เบสท์ จำกัด ไฟล์แนบ 20-มีค-61
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 20-มีค-61
บริษัท TNT Express Worldwide (Thailand) ไฟล์แนบ 23-มีค-61
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ไฟล์แนบ 23-มีค-61เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 
บริษัท แบชเชอร์เลออินเตอร์ จำกัด               ไฟล์แนบ 05-กพ-61
สำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม   ไฟล์แนบ   05-กพ-61
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 08-กพ-61
บริษัท Adhoc Communications จำกัด ไฟล์แนบ 08-กพ-61
บริษัท Adhoc Communications จำกัด ไฟล์แนบ 08-กพ-61
บริษัท Adhoc Communications จำกัด ไฟล์แนบ 08-กพ-61
ฟาร์มแฟคทอรี่ ไฟล์แนบ 12-กพ-61
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 12-กพ-61
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 13-กพ-61
บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด ไฟล์แนบ 21-กพ-61
บริษัท มัลติ ไอเดีย จำกัด ไฟล์แนบ 21-กพ-61
โรงแรม เลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ กอล์ฟ 
แอนด์ สปา 
ไฟล์แนบ 26-กพ-61
SEE CONSULTING CO., LTD.                                    ไฟล์แนบ 26-กพ-61
บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด ไฟล์แนบ 26-กพ-61


เดือนมกราคม 2561
 
CENTRAL RESTAURANTS GROUP  ไฟล์แนบ 09-มค-61
ธนาคารกรุงเทพ ไฟล์แนบ 10-มค-61
ธนาคารกรุงเทพ ไฟล์แนบ 11-มค-61
บริษัท หวานปาก จำกัด ไฟล์แนบ 16-มค-61
วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ  ไฟล์แนบ 17-มค-61
บริษัท ที เอ็ม อี เอส จำกัด ไฟล์แนบ 22-มค-61
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)  ไฟล์แนบ 22-มค-61
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไฟล์แนบ 23-มค-61
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไฟล์แนบ 23-มค-61
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไฟล์แนบ 23-มค-61
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไฟล์แนบ 23-มค-61
บริษัท แลนเน็กซ์ จำกัด ไฟล์แนบ 25-มค-61
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 26-มค-61
บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด ไฟล์แนบ 29-มค-61
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไฟล์แนบ 31-มค-61