เจ้าภาพครั้งต่อไป 2567 “นนทรีเกมส์” เกษตรกำแพงแสน จ.นครปฐม


UploadImage
>>> รูดม่านปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยกับเจ้าภาพ “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี พ.ศ.2566
>>> ต้องชื่นชมเจ้าภาพในครั้งนี้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่เป็นเจ้าบ้านที่จัดการแข่งขันได้ดีมาก สถานที่ถือว่าเป็นการจัดที่ลงตัว ชื่นชมครับ
UploadImage
>>> สำหรับ เจ้าภาพครั้งต่อไป ปี พ.ศ.2567 ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 25 ม.ค.-3 ก.พ. 2567
 
ปีหน้าพบกันใหม่ ปี พ.ศ.2567 ที่ “นนทรีเกมส์” นะครับผม
UploadImage