ชมภาพ การแข่งขัน SPU รายวัน


ชมภาพ การแข่งขัน SPU รายวัน
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”
ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (เจ้าภาพ)
“---------------------------------------------------------------------------”
**คลิก...!!! (ชมภาพ) การแข่งขัน SPU รายวัน
วันที่        18  มกราคม 66     SPU แถลงข่าวเตรียมความพร้อม
วันที่        21 มกราคม 66     
วันที่        22 มกราคม 66      -ภาพการแข่งขัน    -ภาพพิธี (เปิด-ปิด) การแข่งขัน

วันที่        23 มกราคม 66      -ภาพการแข่งขัน    -งานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน นักกีฬา
วันที่        24 มกราคม 66
วันที่        25 มกราคม 66
วันที่        26 มกราคม 66
วันที่        27 มกราคม 66
วันที่        28 มกราคม 66
วันที่        29 มกราคม 66
วันที่        30 มกราคม 66      -ภาพการแข่งขัน