ติดตามผลการแข่งขัน (รายวัน) ทัพนักกีฬา ม.ศรีปทุม กีฬาปัญญาชน “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” 66


ติดตามผลการแข่งขัน (รายวัน)  ทัพนักกีฬา ม.ศรีปทุม กีฬาปัญญาชน “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” 66
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
“ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”
ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (เจ้าภาพ)
อัพเดตประจำวันที่ 30 มกราคม 2566 ***ขอจบการรายงานผล***
อันดับ สถาบัน ทอง เงิน ทองแดง หมายเหตุ
1 ม.กรุงเทพธนบุรี 137  31 31  199 
2 ม.การกีฬาแห่งชาติ 33   46  45 124
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26   24  39 89 
4 ม.ธรรมศาสตร์ 17   29  27 73 
5 ม.เกษตรศาสตร์ 9  20  26  55
34 ม.ศรีปทุม  2  1
***หมายเหตุ คลิกชม...สถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 122 สถาบัน

อัพเดตประจำวันที่ 30 มกราคม 2566 
***ขอจบการรายงานผล***
---อันดับการแข่งขันเฉพาะ (สถาบัน-เอกชน) เท่านั้น
อันดับ สถาบัน ทอง เงิน ทองแดง หมายเหตุ
1 ม.กรุงเทพธนบุรี (1)  118 22  24   164
2 ม.รังสิต (5)  10  9 27   56
3 ม.เกษมบัณฑิต (6)  10  9  19  38
4 ม.กรุงเทพ (8)   8 4  8  20
5 ม.ธนบุรี (13)   4  5 1 10
6 ม.ราชพฤกษ์ (14)  4  1  9
7 ม.อัสสัมชัญ (21)   3  1  16  20
8 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (25) 2 5  2 9
9
10
ม.หอการค้าไทย (26)
ม.รัตนบัณฑิต (32)
 2
2
 4
2
 3
2

6
11 ม.ศรีปทุม (34)  2 1
 UploadImage
***คลิกติดตาม...!!! ผลการแข่งขัน (รายวัน) SPU ได้ที่นี่ !!!
 1. คำสั่งแต่งตั้ง  
 2. รายชื่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ 
 3. ข้อมูล (เพิ่มเติม) 
 4. สรุปเหรียญรางวัล SPU รายวัน
 5. ชมภาพการแข่งขัน SPU รายวัน
 6. โปรแกรมการแข่งขัน SPU รายวัน 
 7. ดาวเด่น SPU
-----------------------------------------------------------------------------------
 1. เจ้าภาพจัดการแข่งขันต่อไป ครั้งที่ 49 พ.ศ.2567
 2. มาแล้ว...+++ฮีโร่คว้าเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬา SPU
 3. รายชื่อคณะนักกีฬา และ ชนิดกีฬา SPU 
 4. ประวัติการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อดีต – ปัจจุบัน 
 5. สถิติย้อนหลัง ผลงานทัพนักกีฬา SPU ตั้งแต่ พ.ศ.2551-2566
 6. สนามแข่งขัน 
 7. หน้าเว็บหลัก (เจ้าภาพจัดการแข่งขัน)
-----------------------------------------------------------------------------------
***รายงานผลโดย***
(เวย์ – นายอนันต์ เมืองทอง)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ม.ศรีปทุม
โทร. 0909717859