ร่วมเชียร์ ทัพนักกีฬา ม.ศรีปทุม "สุรนารีเกมส์" ครั้งที่ 44


การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”
“กีฬาเพื่อโอกาส ชีวิตและมิตรภาพ”
ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

——————————————————————————————————————

อัพเดตประจำวันที่  2 มีนาคม 2560…. **จบการรายงาน**

อันดับ สถาบัน ทอง เงิน ทองแดง หมายเหตุ
1 ส.การพลศึกษา 67 61 54 182
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 50 46 61 157
3 ม.รัตนบัณฑิต 45 22 30 97
4 ม.กรุงเทพธนบุรี 35 20 11 66
5 ม.เกษตรศาสตร์ 28 26 30 84
8 ม.ศรีปทุม 13 11 8 32

***หมายเหตุ มีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 108 สถาบัน
สถิติย้อนหลัง พ.ศ.2559 ม.ศรีปทุม ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”         http://www.spu.ac.th/sports/news/4404
สถิติย้อนหลัง พ.ศ.2558 ม.ศรีปทุม ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์”           http://www.spu.ac.th/sports/news/3393
สถิติย้อนหลัง พ.ศ.2557 ม.ศรีปทุม ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์”      http://www.spu.ac.th/sports/news/2810


***คลิกดู…!!! รายงานผลการแข่งขันต่างๆ
1.คำสั่งแต่งตั้ง
2. รายชื่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
3. ข้อมูลเพิ่มเติม **สำคัญ
4. สรุปเหรียญรางวัล SPU รายวัน
5. ชมภาพการแข่งขัน SPU รายวัน
6. โปรแกรมการแข่งขัน SPU รายวัน
7. ดาวเด่น SPU

------------------------------------------------------------------------
8. เจ้าภาพจัดการแข่งขันต่อไป ครั้งที่ 45 พ.ศ.2561

9. มาแล้ว...+++ ฮีโร่คว้าเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬา SPU
10. รายชื่อคณะนักกีฬา และ ชนิดกีฬา SPU
11. ประวัติการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อดีต-ปัจจุบัน
------------------------------------------------------------------------

***รายงานผลโดย… (เวย์ เมืองทอง) หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ม.ศรีปทุม***