บรรจงซัด FC คว้าแชมป์ฟุตซอล นศ. SPU 62


UploadImage
         >>> ทีมฟุตซอลบรรจงซัด FC คว้าแชมป์ ในการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ในโครงการ “ฟุตซอล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ประจำปีการศึกษา 2561 หลังเอาชนะ ทีมฟุตซอลนายกอู๊ด ในรอบชิงชนะเลิศ ด้วย ประตู 7 ต่อ 2 ตามโครงการของ สำนักงานการกีฬา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และให้นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 12 ทีม
UploadImage
 
         >>> ซึ่งในพิธีปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาพร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทและปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ
UploadImage
         >>> สำหรับผลการแข่งขัน “ฟุตซอล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ประจำปีการศึกษา 2561 ตามลำดับมีดังนี้
- ทีมชนะเลิศ                           ได้แก่     ทีมบรรจงซัด FC รับทุนการศึกษา 3,000 บาท
- ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1          ได้แก่     ทีมนายกอู๊ด       รับทุนการศึกษา 2,500 บาท
- ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1          ได้แก่     ทีมเชิญถลุง        รับทุนการศึกษา 1,500 บาท
- ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1          ได้แก่     ทีมหน้าทรู         รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
UploadImage

UploadImage
UploadImage