ครอบครัวสุขสันต์ ครอบครัว SPU ครอบครัวแห่งรักษ์สุขภาพ (ดี) ไม่มีขาย


UploadImage
         >>> สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับมหกรรมการแข่งขัน “กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ภายใต้การนำของ สำนักงานบุคคล ร่วมกับ สำนักงานการกีฬา จัดโครงการ “สัปดาห์แห่งความรักษ์ (สุขภาพ) ครั้งที่ 6” ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งงานในครั้งนี้ต้องยอมรับว่า “ผลการแข่งขัน” นั้นถือเป็นเรื่องรอง เพราะหลักใหญ่ใจความสำคัญของการแข่งขันในครั้งนี้ คือ ความรัก ความสามัคคี รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ได้แสดงออกมาจากพลังแห่งคำว่า “สปิริต SPU” ใครใคร่แข่งก็ลงทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ ใครใคร่ที่จะเชียร์ก็เชียร์อย่างไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านใดที่ไม่ได้อยู่ภายในบรรยากาศดีดีเช่นนี้ ต้องบอกเลยว่าน่าเสียดายจริงๆ และต้องรอไปอีก 365 วันที่จะหวนกลับมากันอีกครั้ง
UploadImage
         >>> แน่นอนว่าบรรยากาศความสนุกของวันสุดท้าย ก็ด้วยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารจริงๆ ที่ทำให้เรากีฬาเล็กๆ ของ SPU มีหัวใจพองโตขึ้นมาทันที ไล่เรียงมากันตั้งแต่ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม, ดร.โสภิต ภาโนมัย, ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์, อ.เปรมจิต เสาวคนธ์, อ.กิติกุล ปุณศรี, ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี, อ.กุศล สังขนันท์, อ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม, ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์, ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี, ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์, ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์, ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย, ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา, ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล, อ.เกรียงไกล พุคยาภรณ์ และ อ.ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ซึ่งผู้บริหารทุกท่านเหล่านี้ “เป็นปรากฏการณ์” ที่เกิดขึ้นในใจของคำว่า “ครอบครัว SPU” ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
UploadImage
         >>> วลีส่งท้ายจาก ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ในฐานะประธานในพิธีปิดการแข่งขัน “สัปดาห์แห่งความรักษ์ (สุขภาพ) ครั้งที่ 6” ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาลานกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ @
“…วันนี้ผมดีใจที่ได้เป็นผู้แพ้ที่มีความสุขจริงๆ มีความสุขที่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารัก
คือการเล่นกีฬาและมีความสุขที่ได้อยู่กับพวกเราในครอบครัว SPU ครับ...”
By…เวย์ เมืองทอง
เรียบเรียง : ภาพ
***สรุปผลการแข่งขัน “สัปดาห์แห่งความรักษ์ (สุขภาพ) ครั้งที่ 6” ประจำปีการศึกษา 2561 มีดังนี้
1.)กีฬาเปตองผสม (ผู้บริหาร) 
-ชนะเลิศ                     ได้แก่     อ.กิติกุล ปุณศรี กับ อ.เปรมจิต เสาวคนธ์
-รองชนะเลิศอันดับ 1      ได้แก่     ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ กับ ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย
-รองชนะเลิศอันดับ 2      ได้แก่
     ดร.โสภิต ภาโนมัย กับ ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
2.)กีฬาฟุตซอล
-ชนะเลิศ ระบบลีก          ได้แก่     เต็งแชมป์
-รองชนะเลิศอันดับ 1      ได้แก่     ฟินิกซ์ เอฟซี
-รองชนะเลิศอันดับ 2      ได้แก่     อาคารอินดี้
-ชนะเลิศ ซุปเปอร์ลีก       ได้แก่     อาคารอินดี้
-รองชนะเลิศ ซุปเปอร์ลีก  ได้แก่     AVENTURE
3.)กีฬาวิ่งผลัด                    
***วิ่งผลัดผสม 8x100 เมตร
-
ชนะเลิศ                     ได้แก่     AVENTURE
-รองชนะเลิศอันดับ 1      ได้แก่     เอาให้สุด
-รองชนะเลิศอันดับ 2      ได้แก่     กิจการ

***วิ่งผลัดผสม 4x200 เมตร
-
ชนะเลิศ                     ได้แก่     ME-ARCH
-รองชนะเลิศอันดับ 1      ได้แก่     กลับมาแล้ว
-รองชนะเลิศอันดับ 2      ได้แก่     AVENTURE

4.)กีฬาเปตองผสม               
-ชนะเลิศ                     ได้แก่     โยนยันหว่ง        
-รองชนะเลิศอันดับ 1      ได้แก่     แม่ย้อย 
-รองชนะเลิศอันดับ 2      ได้แก่     อะไรดี
5.)กีฬาฮาเฮ   
***กินวิบาก
-
ชนะเลิศ                     ได้แก่     MAN มีเดีย
-รองชนะเลิศอันดับ 1      ได้แก่     อาคารอินดี้
-รองชนะเลิศอันดับ 2      ได้แก่     AVENTURE

***วิ่งกระสอบ
-
ชนะเลิศ                     ได้แก่     MAN มีเดีย
-รองชนะเลิศอันดับ 1      ได้แก่     อาคารอินดี้
-รองชนะเลิศอันดับ 2      ได้แก่     สหทีม

***เหยียบลูกโป่ง
-
ชนะเลิศ                     ได้แก่     MAN มีเดีย
-รองชนะเลิศอันดับ 1      ได้แก่     อาคารอินดี้
-รองชนะเลิศอันดับ 2      ได้แก่     สหทีม

***ชักคะเย่อ
-
ชนะเลิศ                     ได้แก่     อาคารอินดี้
-รองชนะเลิศอันดับ 1      ได้แก่     AVENTURE
-รองชนะเลิศอันดับ 2      ได้แก่     แม่ย้อย