SPU เริ่มแล้ว “สัปดาห์แห่งความรักษ์ (สุขภาพ)” ครั้งที่ 6


UploadImage
         สำนักงานบุคคล ร่วมกับ สำนักงานการกีฬา จัดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความรักษ์ (สุขภาพ) ครั้งที่ 6” ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 14-21 พฤษภาคม 2562
UploadImage
 
         >>> โดยพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด
UploadImage
         >>> สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ มี 3 ชนิดกีฬา กับ 1 กิจกรรมนันทาการ ได้แก่ 1.กีฬาฟุตซอล 2.กีฬาเปตอง 3.กีฬาวิ่งพลัด และ 4.กีฬาฮาเฮ ซึ่งจะทำการแข่งขัน ณ สนามกีฬาลานกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ
UploadImage

UploadImage
UploadImage