SPU ร่วมกีฬาบุคลากรเอกชนสัมพันธ์ 12 สถาบัน ครั้งที่ 6


UploadImage   
         >>> สำนักงานการกีฬา นำโดย อ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา พร้อมด้วย อ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “กีฬาบุคลากรเอกชนสัมพันธ์” ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เป็นกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ร่วมกันออกกำลังกาย พร้อมทั้งได้พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนทัศนคติการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
UploadImage
         >>> สำหรับ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 12 สถาบัน ประกอบด้วย
1. มหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต
2. มหาวิทยาลัย รังสิต 
3. มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ 
4. มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
5. มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 
6. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร 
7. มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา
8. มหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ
9. มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต
10. มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี
11. มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
12. มหาวิทยาลัย ราชพฤกษ์
UploadImage
         >>> ส่วนสถาบันที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาบุคลากรเอกชนสัมพันธ์ ที่ผ่านมา ได้แก่
***ก่อตั้งเริ่มแรก มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา
พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร
พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พ.ศ.2560 ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัตณฑิตย์
พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัย รังสิต
พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต
UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage