บาสหญิง SPU สุดยอด เรียงหน้าคว้านักกีฬาดีเด่นยอดเยี่ยม ใน “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”


คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ประจำปี 2562 พิจารณาคัดเลือกให้นักกีฬาบาสเกตบอล หญิง ชาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
UploadImage
1 น.ส.กนกวรรณ ประจวบสุข เป็นนักกีฬาดีเด่น ยอดเยี่ยม ประจำการแข่งขัน และ นักกีฬาบาสเกตบอลยอดเยี่ยม ตำแหน่ง CENTER
UploadImage
2 น.ส.ขวัญจิรา ทองแดง นักกีฬาบาสเกตบอลยอดเยี่ยม ตำแหน่ง GUARD
UploadImage
3 น.ส.อัมพวา ท้วมอ้น นักกีฬาบาสเกตบอลยอดเยี่ยม ตำแหน่ง SMALL FORWARD
            ด้วยงานอันยอดเยี่ยม คว้ามาได้ 1 เหรียญทอง