ฟุตซอล ชาย SPU คว้าเหรียญทอง ส่งท้าย ใน “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”


วันที่ 20 มกราคม 2562 : SPU ***จบการแข่งขัน  
UploadImage
>>> ทัพนัก กีฬาฟุตซอล ชาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้าเหรียญทอง ส่งท้าย ในการแข่งขันกีฬากีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ประจำปี พ.ศ.2562 จาก
1 นายภานุพงษ์ หินนอก
2 นายบงกชธร คงทน
3 นายจักริน ต้นเนียม
4 นายศุภวิชญ์ ประจวบสุข
5 นายพายุพัด เสาธงใหญ่
6 นายปิยะพันธ์ เอี่ยมวิไล
7 นายวุฒิชัย แย้มประโคน
8 นายอติราช สิทธิศักดิ์
9 นายภาณุพงษ์ ดวงแก้ว
10 นายวรวิทย์ ขำผา
11 นายศักดิ์ดา ชินวงษา
12 นายสุทธิพร กลัดเจริญ
13 นายอนุสรณ์ ใจเพชร
14 นายเนติพงษ์ อยู่เย็น