บาส หญิง SPU คว้าเหรียญทอง ส่งท้าย ใน “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”


วันที่ 20 มกราคม 2562 : SPU ***จบการแข่งขัน  
UploadImage
>>> ทัพนัก กีฬาบาสเกตบอล หญิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้าเหรียญทอง ส่งท้าย ในการแข่งขันกีฬากีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ประจำปี พ.ศ.2562 จาก...
1 LINDA VICTORINE NDOLI
2 น.ส.กนกวรรณ ประจวบสุข
3 น.ส.ญาณี โพธิ์สุทธิ์
4 น.ส.วันทนี แสงมณี
5 น.ส.ขวัญจิรา ทองแดง
6 น.ส.ชลธิชา ริมไธสง
7 น.ส.ธนารัตน์ อานุภาพประเสริฐ
8 น.ส.ศศิพร วงษ์ตาผา
9 น.ส.วัชราภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
10 น.ส.นันทิยา พานุรักษ์
11 น.ส.ศศิพร วงษ์ตาผา
12 น.ส.อัมพวา ท้วมอ้น
13 น.ส.อัจฉราวรรณ กายสิทธิ์